Meedenken met nieuwbouw op Nieuwenoord?

29 januari 2020

Amerpoort maakt plannen voor nieuwbouw op Nieuwenoord. Diverse woningen en dagbestedingslocaties zijn verouderd.

Op dit moment denken we binnen twee projectgroepen (wonen en dagbesteding) na over nieuwbouw van deze locaties. De nieuwe locaties moeten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huidige bewoners, maar ook passend zijn voor toekomstige cliënten.

Ruimtelijke visie

Al een aantal jaar praat Amerpoort met medewerkers, bewoners, familieleden, provincie en gemeente over de toekomstige huisvesting op Nieuwenoord. In 2018 maakte een ontwerpster op basis van alle wensen een ruimtelijke visie voor het woonpark. Met deze ruimtelijke visie heeft Amerpoort een goede basis om bouwplannen te maken. Zo zal in de toekomst vrijetijdsbesteding voornamelijk in het centrum van Nieuwenoord plaatsvinden. De woningen komen aan de rand te staan en de dagbesteding daar tussenin. In de ruimtelijk visie staat ook dat we van de natuur op Nieuwenoord houden en die graag willen behouden. Ook willen we dat er zo min mogelijk autoverkeer is. Daarnaast willen we niet groeien, maar voor hetzelfde aantal bewoners de woningen aanpassen aan de tijd. Dat betekent dat we in bouwplannen rekening houden met eigen sanitair en meer privéruimte voor bewoners.

Voorstellen

De projectgroepen wonen en dagbesteding keken naar de cliëntpopulatie en hoe zich dat ontwikkelt. We willen bouwen voor bewoners van nu en de toekomst. Een nieuwe woning of dagbesteding moet immers minimaal 30 jaar meegaan. Ook bezochten we locaties (binnen Amerpoort en bij andere zorgorganisaties) om van te leren. We keken naar welke ruimten en faciliteiten goed werken en wat beter kan. De projectgroepen gaan op basis van de vastgelegde eisen voor huisvestging, de visie op Nieuwenoord en de opgedane kennis  verschillende mogelijkheden voor nieuwbouw op papier zetten. We gebruiken hierbij ook alle input die we van begeleiders en familie vorig jaar in februari tijdens de brainstormsessies kregen.

Meedenken?

Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de nieuwe locaties zijn gebouwd. Maar we willen graag de (toekomstige) bewoners van de nieuwbouw en hun familie betrekken bij de plannen. Daarom zijn er twee klankbordgroepen gestart. De klankbordgroep voor de nieuwbouw wonen is al samengesteld. De klankbordgroep voor de nieuwbouw van dagbesteding kan nog aangevuld worden met twee (assistent) begeleiders en twee familieleden. Heeft u interesse? Meld u zich dan aan voor 14 februari bij Diana Delforterie.