Kinderdagcentrum Onder één Dak

In een sfeervolle en veilige omgeving begeleidt en behandelt Onder één Dak kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met een verstandelijke beperking. Ontwikkeling staat voorop. Ieder kind op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo.

Onder één Dak biedt plaats aan ongeveer 54 kinderen verdeeld over 7 groepen. Veel kinderen hebben  een stoornis in het autismespectrum, soms gecombineerd met gedragsproblemen. Sommigen hebben een ernstig meervoudige beperking. Elke groep heeft zijn eigen accent. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen bij de indeling van de groepen.

Onder één Dak heeft:

  • 2 zorg-onderwijsgroepen voor kinderen met een specifieke begeleidingsvraag die onderwijs nodig hebben. Er is 1 groep voor kinderen van 4 tot 8 en 1 groep voor kinderen vanaf 8 jaar. Op deze groepen werken we met de leerlijnen zoals deze worden aangeboden binnen het speciaal onderwijs. Het streven is dat kinderen uitstromen naar het speciaal onderwijs.
  • 2 groepen waarin het accent ligt op ervaren. Ook hierbij is er een groep met jongere kinderen en met oudere kinderen. Hun ontwikkeling gaat in kleine stapjes. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving werken we aan verschillende doelen op het gebied van communicatie, motoriek, ADL, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling enz.
  • 2 groepen met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze kinderen hebben een intensieve begeleiding nodig, waardoor de groepen wat kleiner zijn en het aantal begeleiders per dag meer is dan op de andere groepen. Kinderen worden meer individueel begeleid. Uiteraard werken we ook aan alle vaardigheden zoals hierboven beschreven.
  • 1 pubergroep, waarbij praktische vaardigheden en schoolse vaardigheden op de voorgrond staan. Door ze te laten helpen met koken, tafel dekken en de was ophalen, leren de kinderen zo zelfstandig mogelijk werken binnen hun mogelijkheden. De jongeren worden voorbereid op een leven na Onder één Dak. Daarnaast wordt er gewerkt aan schoolse vaardigheden.

Bij alle groepen staat de vraag van het kind voorop. Omdat die vraag soms lastig te beantwoorden is, besteden we veel aandacht aan communicatie. Pas als het kind zich begrepen voelt, kan het zelf beter begrijpen en zich beter uiten. Totale communicatie is een methode die alle begeleiders hierbij hanteren.

De begeleiders worden aangestuurd door gedragsdeskundigen en krijgen ondersteuning van een multidisciplinair team bestaande uit een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopediste, een muziektherapeut en een bewegingsagoog. Er is een hondentherapeut aan ons kinderdagcentrum verbonden en we maken gebruik van paardentherapie. Ook werken wij met vrijwilligers.

Samenwerken

Leerlingen van de vlakbij gelegen basisschool komen geregeld een activiteit doen op de groepen. Denk dan aan knutselen, samen spelen (zowel op het schoolplein als op onze buitenpleintjes), muziek maken, koken en activiteiten gericht op de feestdagen. Deze activiteiten staan beschreven in het jaarrooster van de school. Zo groeit een bijzondere relatie met de buurt.

Ook staan er regelmatig uitjes op het programma, bijvoorbeeld naar de Natuurboerderij De Brinkhorst tegenover Onder één Dak, het winkelcentrum of de Cliniclowns (zij zijn ook regelmatig in ons kinderdagcentrum te vinden).

Ouders spelen bij Onder één Dak een belangrijke rol. Samen zoeken we naar antwoorden op de individuele hulpvraag van het kind. Dit is een doorlopend proces. Voor elk kind leggen we persoonsbeeld, werkdoelen, hoofddoel en perspectief vast in een Persoonlijk Plan. De kinderen worden door hun ouders gebracht en gehaald of komen met een taxi of bus. Op enkele taxi's en busjes rijdt een vervoersbegeleider mee.

Op de locatie van Onder één Dak is ook zaterdagopvang.

Vanuit Onder één Dak wordt ook samengewerkt met andere kinderopvangorganisaties in de regio zoals Youké en Bzzzonder. Wilt u meer informatie? Bel ons dan.

Ligging

Onder één Dak ligt midden in de wijk Vathorst in Amersfoort. Onder één Dak heeft een ballenbad, een binnenzandbak, een motoriekzaal en een eigen zwembad. Tevens beschikken wij over een belevingstuin en twee speelhallen.

r

Routeplanner