Zaterdagopvang

Onder professionele begeleiding een paar uurtjes ontspannen op de zaterdag. Voor kinderen en jongeren vanaf 3 jaar.

Amerpoort biedt zaterdagopvang aan kinderen met verstandelijke of meervoudige beperking. Professionele begeleiders staan klaar om de kinderen een prettig, tijdelijk thuis te bieden naast hun reguliere dagopvang. 

Goede opvang regelen voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking is niet altijd makkelijk. Zij hebben vaak specifieke wensen en behoeften. De zaterdagopvang van Amerpoort is hierop ingesteld. Voor de kinderen betekent het een paar uurtjes ontspanning onder professionele begeleiding. Zij kunnen zwemmen, wandelen, snoezelen, knutselen en spelletjes doen. Er wordt gewerkt met thema’s.  Per 4 kinderen is er 1 professionele begeleider. Op 1 groep staan 2 begeleiders. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse. De kinderen leren samen spelen en worden vrienden. Elke groep heeft groepsdoelen. Deze vorm van opvang is een vorm van respijtzorg. We ondersteunen en ontlasten ouders. Zo kunnen zij ook hun aandacht verdelen over andere kinderen in het gezin

Amerpoort biedt zaterdagopvang bij Kinderdagcentrum Onder één Dak in Amersfoort en bij dagbesteding Vosseveld in Soest. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen hier - zolang zij thuis wonen - elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur terecht.  

Kosten
Voor deze opvang is een beschikking Jeugdwet of Wlz-indicatie nodig. PGB-houders kunnen een opgave krijgen van de tarieven. Voor zaterdagopvang geldt een eigen bijdrage, onder andere voor de lunch, (knutsel)materialen en recreatieve activiteiten.

Vervoer
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind van en naar de opvang. Voor kinderen met een indicatie is er taxi vervoer.

Deze informatie over zaterdagopvang is ook te downloaden in deze flyer zaterdagopvang (pdf).