Gezinscoaching

Zorgen voor een gezin is soms een hele opgave, zeker voor ouders met een verstandelijke beperking. Een gezinscoach helpt om de regie over uw leven te houden.

Mensen met verstandelijke beperking kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken op het terrein van opvoeding, het huishouden, het op orde houden van financiën of relaties met familie, vrienden of buren. 

Een gezinscoach helpt

Een gezinscoach van Amerpoort geeft de ouders uit het gezin advies en kan helpen een aantal dingen aan te leren. Zodat mensen de regie houden over hun eigen leven en dat van hun kinderen. De gezinscoach onderzoekt samen met het gezin waar hun kracht ligt en ondersteunt bij de opvoeding: samen wordt gezocht naar oplossingen voor problemen. Amerpoort werkt waar mogelijk samen met het wijkteam en kijkt naar mensen in de omgeving die kunnen helpen. Bekijk de film over gezinscoaching en samenwerking met wijkteams:

Samen op weg naar goed genoeg ouderschap

In gezinnen waar de ouders een licht verstandelijke beperking hebben, gaat niet alles vanzelf goed. De opvoeding, het huishouden, het op orde houden van financiën en relaties met familie, vrienden of buren zijn vaak een hele opgave. Een gezinscoach van Amerpoort gaat samen met deze ouders op pad om te onderzoeken waar hun kracht ligt, hoe hun netwerk eruit ziet en hoe dat kan worden betrokken bij het gezin. Met als doel de ouders te ondersteunen in het goed genoeg opvoeden van hun kind.

De gezinscoaches van Amerpoort gebruiken hun expertise op het gebied van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) om de ouders te coachen bij hun taak als opvoeder. Zij zijn in staat aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de ouders. Dat is nodig om hen te kunnen bereiken in – vaak moeilijke - gesprekken over bijvoorbeeld sociale vaardigheden, de kinderwens, spanningen in het gezin of huislijk geweld. En natuurlijk over wat wel of niet goed is voor het kind. De gezinscoach neemt de opvoeding van de kinderen nooit over. De ambitie is: goed genoeg opvoederschap door de ouders zelf. Lukt dat niet? Dan tonen ouders ook goed opvoederschap door de opvoeding over te dragen aan anderen. Dat is niet gemakkelijk, maar soms wel de beste oplossing.

De ouders

Het doel van gezinscoaching van Amerpoort is ouders te ondersteunen, zodat zij hun taak als opvoeder goed genoeg kunnen uitvoeren. Het belang en de ontwikkeling van het kind staan daarbij altijd voorop. Amerpoort maakt onderscheid tussen ouderschap en opvoederschap. Goed genoeg opvoederschap betekent dat ouders oog hebben voor de behoeften van hun kind en dat het kind zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen. Maar het kan ook betekenen dat ouders zelf na enige tijd en een aantal ervaringen de conclusie trekken dat het beter is als iemand anders hun kind opvoedt. Als ergens in het coachingsproces blijkt dat het belang van het kind onaanvaardbaar in het geding is, zal de gezinscoach zijn verantwoordelijkheid nemen en deze signalen doorgeven aan een instantie voor Jeugdzorg. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Een gezinscoach helpt ouders bij:

  • Het accepteren van hulpverlening
  • Het verkrijgen van inzicht in hun eigen mogelijkheden en beperkingen
  • Het ontwikkelen van sensitiviteit voor de behoeften van het kind

De coach

Een gezinscoach van Amerpoort heeft geen ‘reddersmentaliteit’. De ouders moeten het zelf doen en de coach moet ook niet-ideaal opvoederschap kunnen accepteren. Dat betekent dat zij moeten kunnen omgaan met dilemma’s. Ieder gezin brengt andere problemen met zich mee en de oplossing is altijd afhankelijk van de omstandigheden in dat gezin. Het betekent ook dat de gezinscoach goed moet kunnen aansluiten bij de ouder(s) en open en eerlijk moet communiceren. Ook als het niet goed gaat.

De gezinscoach:

  • Versterkt de eigen kracht en inzet van de ouders door middel van adviezen en leren
  • Signaleert bijkomende problemen (financiën, werk, relaties) en ondersteunt om deze zoveel mogelijk te beperken of op te lossen
  • Zorgt dat het netwerk rond het gezin (familie, buren, vrienden) intensiever wordt betrokken
  • Saneert professionele hulp zoveel mogelijk en voert - samen met de ouders - de regie over de hulpverlening

Inzet gezinscoach

Het aantal uren dat een gezinscoach op huisbezoek komt in het gezin, is mede afhankelijk van de vraag. Systeemgerichte gezinscoaching wordt geboden op een beschikking van 6 uur, waaronder valt: direct contact met het gezin en netwerk, collegiaal overleg en intervisie, verslaglegging. Gemiddeld duurt de fase van verandering 12 maanden. Hierna kan de gezinscoach langdurig bij het gezin betrokken blijven om te ondersteunen in het vasthouden van de resultaten/veranderingen. 

Systeemgerichte gezinscoaching is gericht op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden en sensitiviteit van de ouders, het verminderen van stress, het vergroten van de sociale steun, het vragen en aanvaarden van hulp en het oplossen van praktische problemen.

Bijvoorbeeld bij pasgeboren baby’s. De gezinscoach is dan wekelijks meerdere malen een aantal uren in het gezin. De gezinscoach ondersteunt de ouders bij het opbouwen van een structuur in de dag en het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om voor een baby te zorgen. Als blijkt dat ouders de verzorging goed oppakken, het kind een veilige omgeving bieden en het kind zich goed hecht, wordt de begeleiding afgebouwd. Gezinscoaches werken ook ‘buiten kantooruren’, omdat de kinderen soms bijvoorbeeld alleen ’s avonds of in het weekend thuis zijn. Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld voor observatie op dat soort momenten in een gezin aanwezig te zijn.

Parkwijk

Amerpoort heeft ook een woonlocatie met 24-uurszorg voor ouders met een verstandelijke beperking: Parkwijk in Utrecht.

Aanmelden

Gezinscoaching wordt sinds 2015 gefinancierd door de gemeente, vanuit de Wmo. Voor aanmelding van een cliënt of gezin kunt u contact opnemen met een consulent van de afdeling Zorgbemiddeling van Amerpoort. Amerpoort ondersteunt ook bij het aanvragen van een indicatie. Amerpoort Zorgbemiddeling is te bereiken via: telefoon: 035 647 52 52 of e-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl.

 

Hulp op maat voor tiener- en jonge moeders

In de provincie Utrecht biedt Amerpoort samen met verschillende organisaties behandeling en begeleiding aan jonge (aanstaande) moeders met een hulpvraag. Ieder met een eigen specialisme. Door de onderlinge samenwerking is er voor tienermoeders een compleet en aanvullend aanbod beschikbaar. Een menukaart (PDF) geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route