Nachtzorg

Een goede, rustige nacht voor de cliënten in een veilige, vertrouwde en gezonde woonomgeving.

De nachtzorg draagt bij aan de 24-uurs dienstverlening en realiseert een goede, rustige nacht voor de cliënten in een veilige, vertrouwde en gezonde woonomgeving. Om dit te kunnen bieden wordt er gewerkt vanuit een inlevende en coachende grondhouding, met kwalitatief hoogwaardige technologie (Domotica): de cliënt staat voorop.

Het team Nachtzorg Nieuwenoord bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. Iedere nacht wordt er op Nieuwenoord door 8 mensen zorg verleend tussen 22:00 ‘s avonds en 7:15 's ochtends, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar. Ook zijn er wakende nachtdiensten werkzaam op de locaties Kwatrijn, Hoenderberg, Kerkelanden en Vosseveld. Verder wordt de nachtdienst ondersteund door slaapdiensten die op een 30-tal woningen in de wijk zorg verlenen in de nacht. De nachtzorgcentrale zorgt voor ongeveer 900 cliënten, waarvan 400 cliënten op de locatie Nieuwenoord en ongeveer 500 op andere locaties.

Je vindt de nachtzorg in het hoofdgebouw op de locatie Nieuwenoord.
Telefoon nachtzorg (22.00 - 07.15): 035-6475555 / 035-6475415).
Coördinerend begeleiders nacht - coordinatienachtzorg@amerpoort.nl.