Verpleegkundigen

Een team van ervaren verpleegkundigen biedt 24-uurszorg. Ook zijn er regieverpleegkundigen.

Het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg beschikt over een team van ervaren verpleegkundigen. Zij bieden 24-uurszorg, want ook buiten kantooruren is er een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundigen ondersteunen de artsen en zijn verantwoordelijk voor de gespecialiseerde spreekuren. Ze ondersteunen de begeleiders op de woongroepen in woonwijk Eemeroord.

Daarnaast:

 • Verrichten zij verpleegkundige handelingen, indien begeleiders op de woongroepen hiervoor niet geschoold zijn.
 • Geven zij advies en voorlichting aan cliënten en begeleiders.
 • Begeleiden zij cliënten na een ziekenhuisopname
 • Spelen zij een rol in de zorg rondom de laatste levensfase.

Regioverpleegkundigen

De regioverpleegkundigen bezoeken cliënten die in woningen in de regio wonen. Zij geven voorlichting, verrichten verpleegkundige handelingen en toetsen personeel. Ook fungeren ze als tussenpersoon tussen de woongroep en de lokale huisarts. Zij vervullen een signalerende, adviserende en kwaliteit-toetsende rol op de diverse woningen in de regio. 

Taken

 • Signaleert aspecten die te maken hebben met gezondheid en ziekte van de cliënten
 • Vervult een vraagbaakfunctie ten aanzien van verpleegkundig handelen
 • Ondersteunt en coacht de begeleiders bij gezondheidsproblemen van de cliënt
 • Geeft informatie over gezondheid en ziektebeelden
 • Kan een rol spelen in de communicatie tussen het gezondheidscentrum van de organisatie, de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) en de huisarts.
 • Houdt zo nodig verpleegkundig spreekuur op locatie
 • Helpt verpleegkundig en zo nodig medisch beleid ontwikkelen
 • Ondersteunt en coacht zo nodig begeleiding op de effecten van ingezet medisch beleid
 • Kan op verzoek klachten inventariseren en bundelen voor de huisarts
 • Kan in overleg voorbehouden handelingen en/of risicovolle handelingen verrichten 
 • Adviseert bij inschakelen thuiszorg
 • Adviseert bij gebruik en aanschaf van hulpmiddelen
 • Neemt praktijktoetsen af bij voorbehouden en risicovolle handelingen
 • Neemt op verzoek deel aan multidisciplinair overleg
 • Neemt jaarlijks de medicatiechecklist af op alle locaties