Bijzondere spreekuren

Spreekuur neuroloog/epileptoloog, psychiater, huidarts of arts verstandelijk gehandicapten.

Binnen het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg zijn er verschillende bijzondere spreekuren. Naast de huisarts houdt ook een aantal specialisten spreekuur op het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg, zoals een neuroloog/epileptoloog, psychiater, huidarts of arts verstandelijk gehandicapten. Daarvoor is een verwijzing nodig van de huisarts of gedragskundige.

Het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg heeft specifieke (verpleegkundige) spreekuren voor:

• Obstipatie
• Oorproblematiek (uitspuiten, e.d.)
• COPD (longspreekuur)
• Diabetes
• Psychopharmaca (medicamenten die werking hebben op het psychisch welbevinden)

Contactgegevens

Bijzondere spreekuren in het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg

Berkelstraat 2
3744 NA  Baarn
035 – 6463760
medisch.secretariaat@amerpoort.nl