Dit vind ik ervan!

‘Dit vind ik ervan!’ is de manier om ervaringen te meten.

Wij proberen onze zorg altijd te verbeteren. Daarom wil Amerpoort weten wat u vindt van de zorg die we geven aan uw zoon / dochter / broer / zus / naaste.

Vroeger kreeg u hiervoor een vragenlijst. U kon cijfers geven voor de zorg van Amerpoort. Maar met cijfers wisten we nog niet zoveel. Daarom sturen we geen vragenlijsten meer. Maar willen we een gesprek aangaan.

Als uw zoon / dochter / broer / zus / naaste zichzelf goed kan uiten, is het ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek met hem of haar. Als dit niet zo is, dan gaan we graag met u in gesprek.

Het ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek

In het gesprek onderzoekt u wat u belangrijk vindt. En of u het goed vindt gaan en/of dingen wilt veranderen. De begeleider helpt u bij het onderzoeken. De begeleider luistert. Hij geeft geen mening. U mag alles zeggen. 

In principe vindt dit gesprek één keer per jaar plaats. Maar het kan ook vaker. U bepaalt waar u over wilt praten. Het kan helpen om ook videobeelden te maken. Bijvoorbeeld om een situatie beter te begrijpen. U kijkt samen met de begeleider(s) en gedragsdeskundigen naar de beelden. U heeft er samen een gesprek over.

Kiezen met wie u het gesprek voert

U kiest met wie u het ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek voert. Dit kan met de eigen begeleider van uw zoon / dochter/ broer / zus / naaste. Dit is de begeleider waar u ook de planbespreking mee doet. Zo leert de begeleider u nog beter kennen. Maar u kunt ook kiezen voor iemand anders (die de cursus heeft gevolgd).

Voor het ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek stelt een collega van buiten het team u de vraag met wie u het gesprek wilt doen. 

Registratie in het persoonlijk plan

De begeleider schrijft in het persoonlijk plan kort op wat u verteld heeft. Hij schrijft alleen op wat u wilt. De begeleider neemt dit mee naar het evaluatiegesprek of de planbespreking. 

Wanneer krijgt u het eerste ‘Dit vind ik ervan! gesprek?

Deze gesprekken worden geleidelijk gestart. Teams kunnen starten in 2019 of 2020. Het team van uw zoon / dochter / broer / zus / naaste informeert u over de start van ‘Dit vind ik ervan!’. Heeft u nog geen informatie ontvangen? Informeert u dan bij een van de begeleiders van het team.

Wat gebeurt er na het gesprek?

Uit het gesprek kunnen grotere of kleinere doelen of acties komen voor het persoonlijk plan. Het team bespreekt een keer per jaar de opbrengsten uit alle gesprekken. We maken elk jaar een jaarverslag voor alle gesprekken met cliënten en verwanten. Het verslag kunt u lezen op de website van Amerpoort. In het teamverslag en het jaarverslag staan geen namen.

'Dit vind ik ervan!' en LACCS

De cliënten met ernstig moeilijk verstaanbaar gedrag en hun verwanten worden in de Goed Leven Gesprekken (LACCS) gevraagd naar hun ervaringen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u deze aan de begeleider stellen.

Meer informatie

Jan en Lisa vertellen over hun ervaring met de onderzoekende dialoog’.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau