Maak kennis met Amerpoort

Video en kerncijfers van Amerpoort.

CLIËNTEN
Aantal cliënten op 1 januari 2020: 2447

ZORGAANBOD
We bieden woonvormen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding, logeermogelijkheden, ondersteuning thuis en in de wijk, behandeling en medische zorg en expertise aan mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen zij, net als ieder ander, meedoen aan het dagelijks leven en bijdragen aan de samenleving. We ondersteunen cliënten in elke leeftijd, van jonge kinderen tot volwassenen en ouderen. Daarbij werken we nauw samen met familieleden en anderen die bij de cliënt betrokken zijn.

DOELGROEPEN
Bij Amerpoort werken we met verschillende doelgroepen. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG), mensen met een matig of licht verstandelijke beperking en soms ook bijkomende problematiek zoals psychiatrische klachten of verslaving (MVB, LVB en LVB+) en mensen die ernstig verstandelijk meervoudig beperkt zijn (EVMB). Ook werken we, naast volwassenen, met cliënten in de doelgroep Jeugd en Gezin en de doelgroep Ouderen en Verpleegzorg. 

LOCATIES
Aantal locaties: 219 
Amerpoort werkt in: Almere, Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten, Bussum, De Bilt, Hilversum, Hoevelaken, Huizen, Laren, Leusden, Muiden, Naarden, Nieuwegein, Nijkerk, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Vinkeveen, Woerden, Woudenberg en Zeist.

Download het organogram van Amerpoort (pdf).

MEDEWERKERS
Aantal medewerkers: 2675 (exclusief stagiairs)
Aantal voltijdbanen (36 uur per week): 1782
Ziekteverzuim: 6,94% (branchetotaal: 7,08) 

Leeftijden personeel: (exclusief stagiairs):
25 jaar en jonger: 370
26 t/m 35 jaar: 675
36 t/m 45 jaar: 569
46 t/m 55 jaar: 532
56 jaar en ouder: 529

Aantal begeleiders: 2053
Aantal gedragsdeskundigen: 65
Aantal vrijwilligers: 736

STAGIAIRS
Stagiairs (school en stage – BOL): 361 in heel 2020

LEERLINGEN EN ZIJ-INSTROMERS
(deze cijfers betreffen het schooljaar 2019-2020)
Leerlingen (werken en leren – BBL): 39 
Zij-instromers (mensen uit een ander beroep die een verkorte opleiding volgen): 59 
EVC-trajecten (Erkenning van eerder Verworven Competenties, voor mensen die al bepaalde kennis of ervaring hebben en geen hele opleiding meer hoeven volgen): 40 
Lerend medewerkers (vaste medewerkers die een opleiding volgen om door te stromen): 42

FINANCIEEL
Jaaromzet: €162.396.164,­-

MEDEZEGGENSCHAP
Centrale cliëntenraad (CCR); deelraad verwanten en deelraad cliënten
Ondernemingsraad (OR)
Lokale cliëntenraden: 18  
Lokale verwantenraden: 18 

Daarnaast denken en praten cliënten ook nog op andere manieren mee, namelijk: 
Ervaringsdeskundige cliënten: 16
Ervaringsdeskundige familieleden: 15
Klankbordgroepen (verwanten): 2
Er zijn ook huiskamer overleggen.

KLACHTEN 
Aantal klachten van cliënten of verwanten, gemeld bij Amerpoort: 44
Aantal klachten gemeld bij de klachtencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU): 2 

MELDINGEN OVER VEILIGHEID  
Aantal incidentmeldingen: 9.993
Aantal meldingen bij het Bedrijfsopvang Team (BOT): 20
Aantal meldingen bij het meldpunt voor (vermoedens van) Huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling: 92
Aantal inspectiemeldingen: 0