Jaarcijfers Amerpoort over 2019

29 mei 2020

Financiële basis van Amerpoort is en blijft goed

Amerpoort heeft de jaarcijfers over 2019 op de website gepubliceerd. Het positieve resultaat van Amerpoort over 2019 bedraagt € 5,5 mln. Dat is beter dan begroot en hoger dan in 2018. 

Toelichting positieve resultaat

Wij kunnen ons voorstellen dat dit positieve resultaat vragen oproept. Daarom leggen we graag uit waar dit resultaat uit bestaat. Ongeveer € 2,1 mln. van het resultaat bestaat uit eenmalige meevallers. Denk aan betalingen voor zorg die we in 2016-2018 hebben geleverd in gemeenten en die nu pas betaald zijn. We hebben een aantal woningen met winst verkocht in 2019. Als we deze meevallers van het resultaat afhalen, dan blijft een ‘normaal’ resultaat over van € 3,5 mln. Dat is ruim 2% van de omzet en dat is ongeveer het gemiddelde resultaat in de gehandicaptenzorg. 

Daarnaast heeft Amerpoort in 2019 al vergoedingen ontvangen voor de stijging van de personeelskosten door een nieuwe CAO die in 2019 is afgesloten. De stijging van de salarissen was in 2019 lager dan waarvoor we geld hebben gekregen. Dus eigenlijk heeft Amerpoort een soort voorschot (extra geld) gekregen voor 2020. In 2020 houden we er rekening mee dat dit effect andersom zal uitpakken en dat we minder vergoeding ontvangen dan de stijging van de loonkosten. 

Jaarrekening

In de jaarrekening hebben we ook uitgelegd waarom ons resultaat hoger is dan in de begroting. De accountant onderschrijft onze uitleg en de raad van toezicht heeft de jaarrekening goedgekeurd.

Coronacrisis en financiële gevolgen

Sinds maart 2020 hebben we te maken met de coronacrisis. Hierdoor is onzekerheid ontstaan over de voorspelling van de financiële resultaten van zorginstellingen. Gelukkig heeft het kabinet maatregelen genomen om negatieve effecten van gemiste omzet en extra gemaakte kosten zo veel  mogelijk te vergoeden aan zorginstellingen. Omdat Amerpoort een goed resultaat heeft gehaald en financieel gezond is, lopen we weinig risico als de overheid niet alle extra kosten kan vergoeden.

Amerpoort heeft vertrouwen dat we met dit mooie resultaat de geplande investeringen in onze panden en projecten - gericht op de zorg van de toekomst in 2020 en daarna - kunnen uitvoeren. De goede financiële basis helpt ons om samen te blijven werken aan een goed leven voor de cliënten die bij Amerpoort werken en wonen. 

Via deze link komt u bij het Kwaliteitsrapport 2019


 

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route