De ontmoeting tussen twee werelden: Geef mij je hand

28 augustus 2019

Symposium voor geestelijk verzorgers en gedragswetenschappers 28 oktober 13:00 uur - 17:00 uur Kontakt de Kontinenten, Soesterberg

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben beiden de - gezamenlijke - taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en (persoonlijke) historische context te plaatsen.

Hiermee willen we de ontmoeting tussen de hulpverlener (begeleider, geestelijk verzorger, therapeut) met de cliënt beter laten verlopen. Hoe brengen we de twee werelden, de wereld van geestelijk verzorgers en van gedragswetenschappers, nog beter samen?

Programma

13.00 uur: Inschrijving en accreditatie

13.30 uur: Welkom
Door dagvoorzitter Annemieke Kappert, geestelijk verzorger Amerpoort en auteur van Geef mij je hand

13.45 uur: Sprekers

Kitlyn Tjin A Djie is familietherapeut/systeemtherapeut en auteur
Ze was jarenlang werkzaam in de jeugdzorg. Als antwoord op het westerse witte individualistische denken in de hulpverlening ontwikkelde ze het model ‘beschermjassen’, dat uitgaat van de kracht van families. Als keynote spreker zal Kitlyn Tjin A Djie haar bijdrage wijden aan hoe de hulpverlener zichzelf in de context van de cultuur, levensbeschouwing en (persoonlijke) geschiedenis leert kennen.

Adem Köse islamitisch geestelijk verzorger in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
Adem Köse zal zich richten op de overbrugging van de verschillende werelden in cultureel of levensbeschouwelijke zin. Deze werelden worden niet overbrugd door de kloof te ontkennen. De spreker zal o.a. benadrukken dat hulpverleners meer religieuze verschillen hebben dan ze denken en een aantal boeiende praktijkverhalen delen vanuit zijn werk als moslim-geestelijk verzorger.

Ada Hollenberg ervaringsdeskundige aan het woord
Ada Hollenberg is moeder van Walter en ervaringsdeskundige voor Amerpoort. In haar blogs schrijft zij over wat zij en haar zoon Walter meemaken. Ze deelt haar ervaringen van vervreemding en van ontmoeting.

15.00 uur: Pauze 

Boris van der Ham auteur en voorzitter van VGN
Boris van der Ham plaatst de verhalen van de eerdere sprekers in een cultuur-historische context. De VGN heeft onlangs het boek ‘Niet-normaal. Ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg.’ laten verschijnen. In dit boek wordt de beweging van de laatste jaren - van afstandelijke zorg en bureaucratie terug naar de persoonlijke zorg- ook onderkent. Hoe is de gehandicaptenzorg de spiegel van onze samenleving?

15.45 uur: Paneldiscussie met sprekers en zaal
Onder leiding van Matthijs Heijstek, orthopedagoog en auteur van Geef mij je hand. De sprekers gaan met elkaar in gesprek over een aantal stellingen en vragen uit het publiek.

16.30 uur: Theater Totaal
Theater Totaal is een artistieke organisatie voor talentvolle muzikanten en acteurs met een verstandelijke beperking. De plek waar mensen met een verstandelijke beperking hun droom van uitvoerend artiest kunnen waarmaken. Zij brengen het thema van deze dag op geheel eigen wijze naar voren.

16.45 uur: Afsluiting

17.00 uur: Borrel

 

Aanmelden

Meld u aan voor het symposium via deze link.

Accreditatie is aangevraagd bij SKGV en NVO. De kosten voor deze middag bedragen €60,-  Vragen? Mail naar Danique Ruijter, mailadres d.ruijter@amerpoort.nl

Geef mij je hand

Om er te kunnen zijn ‘voor’ de ander, moet je eerst ‘met’ de ander zijn. Daar draait het om bij geestelijke verzorging: een tijdje met iemand meelopen, hand in hand. Op het moment dat iemand de weg even kwijt is, kan dat al veel verlichting bieden, of perspectief.

Dat stellen Annemieke Kappert (geestelijk verzorger) en Matthijs Heijstek (orthopedagoog), beiden werkzaam bij Amerpoort. Samen hebben zij Geef mij je hand geschreven, een boek over de geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking. In hun werk hebben zij de afgelopen jaren gemerkt dat mensen wel geestelijke verzorging willen toepassen, maar niet altijd weten welke woorden of rituelen ze kunnen gebruiken.

Het boek is opgedeeld in acht hoofdstukken waarin verschillende thema’s worden besproken en - soms best confronterende - vragen aan de orde  komen. Het boek bevat veel praktische handvatten voor begeleiders in hun dagelijks werk.

Download hier gratis Geef mij je hand.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route