Waardevolle opbrengst dialoogsessies

13 februari 2018

Bijeenkomsten stonden in het teken van de toekomst van Amerpoort en de beweging naar taakvolwassen werken.

Ruim 170 mensen - cliënten, verwanten en medewerkers – praatten eind januari / begin februari mee tijdens drie dialoogsessies. De bijeenkomsten in Bosch en Duin, Utrecht en Baarn stonden in het teken van de toekomst van Amerpoort en de beweging naar taakvolwassen werken. Het was goed en waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over deze thema’s. 

Toekomst 

We spraken met elkaar over het beeld dat we hebben van Amerpoort in de toekomst. Hoe spelen we goed in op toekomstige zorgvragen? Er is behoefte aan flexibele én intensievere zorg. Wat is er nodig om levensloop bestendige zorg te leveren? Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van zorg en goede en passende huisvesting en dagbesteding voor cliënten. 

Taakvolwassen werken 

Wat is taakvolwassen werken eigenlijk? En hoe ver zijn we in de ontwikkeling daarnaar toe? Wanneer doe ik het nu goed genoeg? Hoe kunnen ondersteunende diensten de teams in de zorg ondersteunen? Vragen die in de sessies naar voren kwamen. 

Ik kreeg de indruk dat de deelnemers taakvolwassen werken over het algemeen als een mooie beweging zien. Tegelijk zijn er natuurlijk ook aandachtspunten. 

Begin april communiceren we over de keuzes die we maken voor de toekomst van Amerpoort. Ik wil een ieder die erbij was hartelijk bedanken. Het was goed om met elkaar in gesprek te zijn. Dat velen actief hebben deelgenomen, was erg verrijkend. 

We hebben goed geluisterd naar jullie signalen, vragen en aanbevelingen die we waar mogelijk meenemen in verdere ontwikkelingen en plannen. 

Wat mij betreft smaakt het naar meer. Ik zou het mooi vinden als we vaker met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende thema’s die voor cliënten, medewerkers en verwanten belangrijk zijn. 

Paul Willems,
namens het Managementteam Amerpoort

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route