Voorbereidingen voorgenomen bestuurlijke fusie

04 juni 2024

We bevinden ons inmiddels in de laatste fase van de voorbereidingen voor de voorgenomen bestuurlijke fusie per 1 juli 2024. We zijn blij dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onze aanvraag in april heeft goedgekeurd. Op dit moment wachten we alleen nog op de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze hopen we binnenkort te ontvangen.

Werving nieuwe raad van bestuur en raad van toezicht

In de afgelopen maanden hebben we gezocht naar twee nieuwe bestuurders en naar drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen en de directieraden waren hier nauw bij betrokken. Marja Suur (Suur Ten Oever) heeft ons hierbij begeleid. We kijken terug op een mooi, intensief en succesvol traject. Het traject bevindt zich inmiddels ook in de afrondende fase. Zodra we de goedkeuring van de ACM hebben, kunnen we de nieuwe bestuurders en leden Raad van Toezicht van de fusieorganisatie aan u en anderen voorstellen.

Integratieplan

Vanaf 1 juli, wanneer de bestuurlijke fusie een feit is, gaan we werken aan het dichter bij elkaar brengen van beide organisaties. Dit doen we aan de hand van een samenwerkings- en integratieplan. Dit plan dient als voorbereiding op de overstap naar de juridische fusie, waarin beide organisaties uiteindelijk één organisatie worden. De nieuwe bestuurders hebben hier uiteraard een belangrijke rol in en zullen net als in het afgelopen jaar nauw samenwerken met alle andere betrokkenen.

We kijken uit naar een gezamenlijke toekomst waarin we samen groeien, innoveren en de kwaliteit van onze dienstverlening verder versterken. Zodat cliënten en verwanten ook in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op goede zorg in de regio. En we voor medewerkers een aantrekkelijke zorgorganisatie zijn waar zij met plezier werken.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau