Het Kwaliteitsbeeld 2023 is er

03 juni 2024

In het Kwaliteitsbeeld 2023 vertellen we over de zorg bij Amerpoort. We laten zien wat er goed gaat, wat er beter kan en hoe we daar in 2024 aan gaan werken.

Focus en verhalen

Net als voorgaande jaren vertellen we in het Kwaliteitsbeeld over de zorg bij Amerpoort. We laten zien wat er goed gaat, maar ook wat er nog niet goed lukt en waar we graag beter in willen worden. We vertellen over wat we hebben geleerd in 2023 en hoe we dat in 2024 gaan toepassen.

Dit jaar staan er meer verhalen van cliënten, verwanten en medewerkers in het Kwaliteitsbeeld. Hiermee proberen we een levendig beeld te schetsen van de zorg bij Amerpoort. Daarnaast hebben we in 2023 gewerkt aan focuspunten Kwaliteit. Ook deze komen in het Kwaliteitsbeeld terug.

We schrijven het Kwaliteitsbeeld om te leren en verbeteren, en leggen er extern verantwoording mee af.
We baseren ons daarbij op de bouwstenen van het landelijke Kwaliteitskompas van de VGN.
- Het zorgproces rond de individuele persoon
- Onderzoek naar de ervaring van mensen met een beperking
- Professionele ontwikkeling
- Inzicht in kwaliteit

Het Kwaliteitsbeeld is beschikbaar in verschillende vormen:
- als website
- als pdf
- als samenvatting in begrijpelijke taal

Kwaliteitsbeeld-2023_BT- voorkant.jpg

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau