Video: signalen van verzet

23 april 2024

Onvrijwillige zorg: wet zorg en dwang

Wanneer spreek je van verzet?

Cliënten hebben recht op zorg die zij willen. Het is aan de zorgmedewerkers om zicht te hebben op wat zij willen, maar ook op wat zij niet willen. Je mag geen zorg verlenen als de cliënt dit niet wil. Dan moet er sprake zijn van ernstig nadeel. De zorg valt dan onder de Wet zorg en dwang.

Sommige cliënten kunnen heel duidelijk laten zien wat zij niet willen, soms is verzet uitgedoofd, bijvoorbeeld omdat het vaak voorkomt.

Amerpoort heeft een video gemaakt over het herkennen van de signalen van verzet:

Bij deze video hoort een gesprekskaart, die aanzet tot het gesprek over signalen van verzet en wat je kunt doen als je vermoedt dat er sprake is van verzet tegen zorg.

Video: signalen van verzet

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau