Oud-medewerkers brengen 7 fotoboeken

22 april 2024

Unieke uitbreiding Amerpoort archief.

Vier oud-medewerkers van Nieuwenoord hebben hun fotoboeken aan het Amerpoort archief gegeven. Tijdens een bezoek op dinsdag 16 april werden de fotoboeken overhandigd aan archivarissen Alfons Klarenbeek en André van Os. De foto's geven een uniek beeld van leven en werken op Nieuwenoord in de periode 1966 tot en met 1972.

Initiatiefneemster was Joke Bosma, die van 1969 tot 1971 als begeleider op Nieuwenoord werkte. Tot ze trouwde met Cees Harte, die ook met het gezelschap mee was gekomen. Joke en Cees zijn nog steeds als vrijwilligers met Amerpoort verbonden, onder meer als begeleiders bij de vieringen van geloofsgemeenschap de Open poort. Joke nam een aantal voormalige collega's mee.

Marijke Rigter kwam mede namens hun overleden groepsgenoot Gon Verhoeven. Marijke werkte van 1969 tot 1972 op Nieuwenoord en herinnerde zich de experimentele groep Civitas Dei 4. Daarin werden voorheen verspreid wonende kinderen met agressie problemen bewust samengebracht. Met inzet van extra veel personeel moest zo hun medicatie worden afgebouwd. "We hebben veel klappen gehad", wist Marijke zich te herinneren.

Jeanne Blonk was de eerste van de groep: zij kwam al in 1966 in dienst en bleef tot 1971 toen ze trouwde. Ze werkte in het hoofdgebouw, waar destijds de slaapzalen waren gevestigd, in de paviljoens Civitas Dei en Mariaoordlaan en in de nachtdienst.

Ton van der Kroon was de eerste mannelijke verpleger op Nieuwenoord. Hij kwam direct uit militaire dienst, solliciteerde in zijn uniform en bleef op Nieuwenoord van 1967 tot 1972. Ton had een slaapkamer in het hoofdgebouw, want hij mocht niet in de verpleegstersflat komen. Aanvankelijk mocht hij zelfs niet met de meisjes patiënten werken, later wel. Toen kreeg hij ook gezelschap van meer mannelijke collega's.

Tijdens de koffie werden herinneringen opgehaald en passeerden vooral veel namen van cliënten, oud-collega's en nonnen de revue. Iedereen herinnerde zich ook de voortvarende directeur Van den Muijsenbergh. Alfons en André lieten het gezelschap de archiefruimte van Amerpoort zien, waar de fotoboeken worden ondergebracht. Daarna bekeek het gezelschap de fotoserie van de oudste bewoners op de 2e etage en werd een wandeling over het terrein gemaakt, langs de oude werkplekken. Het bezoek werd besloten met een lunch in het Cultureel Centrum.

Amerpoort is Joke, Marijke, Jeanne en Ton bijzonder erkentelijk voor hun bezoek en de prachtige fotoboeken.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau