Amerpoort, Sherpa en GGz Centraal tekenen overeenkomst

24 april 2024

Goede zorg bij licht verstandelijke beperking én psychiatrische problemen

Mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen lopen regelmatig tegen de grenzen van de zorg aan. Zij, hun begeleiders en naasten zoeken vaak en langdurig naar goede behandeling en begeleiding. GGz Centraal, specialist in geestelijke gezondheidszorg, en Amerpoort en Sherpa, zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben daarom besloten samen te werken aan oplossingen die de behandeling, zorgverlening en kwaliteit van leven voor deze doelgroep aanzienlijk zal verbeteren.

Unieke samenwerking
De drie zorgorganisaties ondertekenden 23 april in aanwezigheid van het zorgkantoor Zilveren Kruis een samenwerkingsovereenkomst met daarin plannen voor de komende jaren. Zij werken samen om de zorg te verbeteren voor mensen met een (vermoeden van een) licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen in de regio. Deze samenwerking is uniek voor de regio Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Eemland.

Breed aanbod voor verschillende zorgbehoeften
De zorgvragen van mensen die een licht verstandelijke beperking hebben en ook kampen met psychiatrische problematiek lopen van ambulante begeleiding tot noodzaak van een intensieve behandeling. De samenwerking tussen de drie organisaties is erop gericht om in alle fasen van behandeling ondersteuning te bieden en richt zich op drie vlakken, namelijk een (bovenregionaal) expertiseteam, een gezamenlijk ambulant team en locaties voor (kort- en langer durende) opname.

Pilot Mauritzhof GGZ-LVB
Een van de eerste mijlpalen van deze samenwerking is de start van een pilot op de locatie Mauritzhof van GGz Centraal in Bussum. Deze zomer opent daar een behandelafdeling GGZ-LVB met acht speciaal ingerichte plekken, voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek die tijdelijke klinische observatie, opname, diagnostiek en/of behandeling nodig hebben. Naast de klinische opname wordt ook intensieve begeleiding aangeboden. De behandeling duurt maximaal zes maanden, waarna de cliënten terugkeren naar hun oorspronkelijke woonlocatie.

Foto boven: Alle betrokkenen van Amerpoort, GGz Centraal, Sherpa en zorgkantoor Zilveren Kruis heffen het glas op de samenwerking.

Michiel van der Spa (Zilveren Kruis); Albert van Esterik (GGz Centraal); Marjolein Boshuisen (GGz Centraal); Hans den Hollander (Amerpoort); Irma Bronkhorst (Amerpoort); Saskia Barfüss (Sherpa); Hilda Rozendal (Amerpoort); Eveline de Rooij (GGz Centraal); Arjen Zandstra (GGz Centraal); Annet van Ginkel (Sherpa); Jacco Eijgelaar (Zilveren Kruis); Matthijs Bogaerts (GGz Centraal); Henk Kouwenhoven (Sherpa); Gerard de Kruijk (Amerpoort/Sherpa)

Medewerkers gezocht
Voor deze pilotlocatie worden collega’s gezocht die mee willen bouwen aan deze samenwerking. Ben jij begeleider C of D in de gehandicaptenzorg of orthopedagoog-generalist en wil jij mensen met een (vermoeden van) LVB en bijkomende psychiatrische problematiek ondersteunen in dit traject en hen zo een beter perspectief voor de toekomst bieden? Kijk dan bij de vacatures bij Amerpoort en Sherpa. Ben jij psychiater of verpleegkundige en wil jij dit nieuwe behandelconcept verder vormgeven? Kijk dan bij de vacatures bij GGz Centraal.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau