Nieuw spel over mediawijsheid voor mensen met beperking

12 februari 2024

Bevorderen van mediawijsheid bij mensen met een verstandelijke beperking en leerproblemen.

Er is een speciale editie van het Mediajungle bordspel gelanceerd, gericht op het bevorderen van mediawijsheid bij mensen met een verstandelijke beperking en leerproblemen. Het spel biedt ondersteuning aan zowel de spelers als hun begeleiders door slimme koppelingen naar leukeronline.nl, een online gids voor professionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Voortdurende monitoring
"Sinds corona zien we dat mensen met een verstandelijke beperking de digitale wereld actief gebruiken om in contact te komen met hun familie en vrienden. Hoewel digitale media een wereld van mogelijkheden en ontdekkingen opent, brengt het tevens zorgen met zich mee, met name voor deze specifieke doelgroep. De potentiële risico's, zoals onbedoelde interacties met onbekenden, blootstelling aan ongeschikte inhoud en online misleiding, zijn aanzienlijk. Adequate begeleiding en samen afspraken maken is hierbij van cruciaal belang, waarbij maatwerk een sleutelrol speelt,” aldus Anke Donders, mediacoach bij zorginstelling ASVZ.

Sonja Heijkamp van Amerpoort beaamt deze problematiek. “Het begeleiden van deze groep vereist een unieke aanpak in vergelijking met andere groepen. Het vraagt om bijna voortdurende monitoring, omdat het leergedrag van deze groep over het algemeen anders verloopt. Het is niet ongewoon dat onze cliënten herhaaldelijk dezelfde fouten maken, waar andere mensen zich na één of twee keer realiseren dat ze hun aanpak moeten aanpassen.”

Kijk-, lees-, luister-, denk-, doe- en praatopdrachten
Voor Netwerk Mediawijsheid en Mediajungle een belangrijke reden om extra ondersteuning te bieden aan deze specifieke groep. Het Mediajungle bordspel combineert fysieke en digitale elementen, waarbij spelers worden uitgedaagd met kijk-, lees-, luister-, denk-, doe- en praatopdrachten over sociale media. De bijbehorende app op tablet, laptop of digibord biedt niet alleen vragen maar ook minigames en de wijze aap Matanga, die nuttige tips en weetjes deelt.

Uniek aan het spel zijn de integraties met leukeronline.nl, waar begeleiders in de gehandicaptenzorg antwoorden kunnen vinden over hoe ze hun cliënten online kunnen ondersteunen. Het doel is om het gesprek over mediawijsheid tussen begeleiders en cliënten te stimuleren en zo een veilige online omgeving te creëren. Het spel is ontwikkeld in samenwerking met de zorgorganisaties ASVZ, Amarant en Amerpoort.

Lesmateriaal
“Er is een aanzienlijke vraag naar lesmateriaal. Deze initiatieven zijn van groot belang en ik hoop dat de overheid in de komende jaren niet alleen meer budget hiervoor vrijmaakt, maar ook meer aandacht vraagt. Uiteindelijk dragen we als maatschappij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor elkaar,” aldus Sonja Heijkamp van Amerpoort.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau