Nieuwe folders ‘Wie betaalt wat’ 2024

11 januari 2024

De actuele (digitale) folders 'Wie betaalt wat? Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf' voor verwanten en voor cliënten zijn te lezen en te downloaden op de website van Amerpoort.

De brochure ‘Wie betaalt wat?’ is voor bewoners van een woning van Amerpoort en voor hun verwanten en begeleiders.

U leest welke producten en diensten zijn inbegrepen bij uw verblijf bij Amerpoort. Ook leest u wat u zelf moet betalen. Hierbij is de ZZP-indicatie belangrijk. Die bepaalt  namelijk of er sprake is van verblijf mét behandeling of verblijf zónder behandeling..

Cliënten die lichtere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Voor hen is deze brochure niet bedoeld.

Download de brochure voor cliënten (PDF)

Download de brochure voor verwanten (PDF)

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau