Kijk mee met de keuze voor een nieuw elektronisch cliëntdossier (ECD)

15 september 2021

Amerpoort gaat op weg naar een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD), dat het huidige PlanCare gaat vervangen.

Cliënten en verwanten kunnen op donderdag 23 september meekijken met de laatste twee kandidaat-leveranciers. Zij geven dan een demonstratie waarin ze laten zien hoe cliënten, verwanten en het zorgteam in het nieuwe ECD kunnen samenwerken. 

In het elektronisch cliëntendossier (ECD) komen alle gegevens over de zorg en de cliënt samen. Amerpoort zoekt een ECD dat de dagelijkse zorg goed ondersteunt, gebruiksvriendelijk is en de gegevens kan opleveren die nodig zijn voor de financiële verantwoording van de zorg. 

Samen op weg

Om tot een goed ECD te komen, zijn medewerkers uit alle lagen van de organisatie betrokken bij het keuzeproces. Ook kijken cliënten en verwanten mee. Allereerst hebben we bij hen gebruikservaringen opgehaald. Daarin konden mensen aangeven wat voor functies zij belangrijk vinden in het nieuwe ECD. Vervolgens heeft een divers samengestelde groep medewerkers speeddates gehad met acht leveranciers. Na de speeddates zijn Nedap en eCare in combinatie met Gerimedica overgebleven. 

Zij presenteren hun product tijdens de ‘Adaptalympics’: tijdens twee weken laten zij met demo’s en presentaties zien welke mogelijkheden het ECD heeft en hoe dat werkt. De naam Adaptalympics verwijst naar het bureau Adapta, dat Amerpoort begeleidt in het proces op weg naar een nieuw ECD.

23 september: Cliënt centraal

Op donderdag 23 september staan de sessies ‘Client centraal’ gepland. De leveranciers laten aan cliënten, verwanten en begeleiders zien hoe je kunt samenwerken en meekijken in het ECD. En hoe je ook leuke wetenswaardigheden, foto’s en filmpjes kunt delen. Is een sessie van een hele dag te intensief? Tussen 11.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 15.00 is de sessie vooral relevant voor cliënten en verwanten. Aan het begin en einde van de dag is de sessie gericht op zorgmedewerkers.

Wilt u meedoen? 

Wilt u op 23 september live meekijken en uw mening geven? Of wilt u de sessie na afloop terugkijken en nog tot 3 oktober uw mening geven? Stuur dan een e-mail naar zorgvanmorgen@amerpoort.nl. Vermeld of u live wilt kijken via Google Meet of de sessie na afloop terugkijkt via YouTube. U ontvangt dan bijtijds de betreffende links naar de sessie en een feedbackformulier. 

Samen werken aan de zorg van morgen

Het proces op weg naar een nieuw ECD is onderdeel van het interne programma ‘Samen werken aan de zorg van morgen’. Amerpoort werkt in dat programma aan de kwaliteit van processen en digitale ondersteuning. We willen de medewerkers in de zorg optimaal ondersteunen. Dit doen we door te versterken, verbinden en vernieuwen. We zorgen ervoor dat administratieve processen gemakkelijker, sneller en beter verlopen. En dat medewerkers meer mogelijkheden krijgen om online samen te werken, waar je ook bent en welk communicatiemiddel je ook gebruikt.