Paul Willems vertrekt per 1 september 2021

17 november 2020

“Tijd voor kunst en cultuur, tijd om te reizen en te studeren én meer tijd voor elkaar”

Paul Willems heeft aangekondigd dat hij per 1 september 2021 Amerpoort gaat verlaten. Met het beëindigen van zijn functie als bestuurder bij Amerpoort sluit Paul ook zijn loopbaan af.

“Het is een plezier om deel uit te maken van deze organisatie en een bijdrage te leveren aan de ambities van Amerpoort. En om dat samen te doen met goede collega’s in het managementteam, met veel betrokken professionals in het primair proces en medewerkers in de ondersteunende diensten. Nog steeds werk ik met bijzonder veel plezier bij Amerpoort.

Toch heb ik besloten om mijn dienstverband, een aantal jaar voor mijn pensioengerechtigde leeftijd, te beëindigen. Na ruim 43 jaar werken in verschillende functies in de gezondheidszorg, waarvan zo’n 21 jaar als bestuurder, wil ik samen met mijn partner genieten van ons leven in Nederland en Indonesië. Tijd om meer te leren van andere culturen. Tijd om te reizen, te studeren, te lezen én meer tijd voor elkaar.

Samen met de Raad van Toezicht is besloten om mijn vertrek nu al bekend te maken en Amerpoort hiermee de tijd te geven op zoek te gaan naar een opvolger. Bovendien wil ik mijn werkzaamheden bij Amerpoort en mijn nevenfuncties zorgvuldig afronden en overdragen. Voor mijn nevenfuncties gaat het onder meer om het vicevoorzitterschap van de Carante Groep, het voorzitterschap van de VGU en het lidmaatschap van het bestuur van de NVO.

Tot het einde van mijn dienstverband zal ik me met volle overtuiging als bestuurder voor Amerpoort blijven inzetten. Samen met iedereen blijven werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met cliënten, verwanten en medewerkers. Samen met onze partners in regionale en landelijke netwerken.”

 

De Raad van Toezicht herkent de wijze waarop Paul beschrijft hoe hij binnen Amerpoort zijn rol als bestuurder heeft ingevuld: “Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop Paul als een verbindende bestuurder sturing geeft aan de organisatie. Daarnaast vertegenwoordigt hij Amerpoort en de sector door de vele nevenfuncties die hij bekleedt. Wij respecteren dat Paul ervoor kiest om na 1 september 2021 samen met zijn partner te gaan genieten van het leven, maar we zien hem niet graag vertrekken.”

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau