Oproep aan verwanten: deel uw ervaringen over contact in coronatijd

16 november 2020

Bericht voor verwanten...

Beste verwanten,

Voor een bachelor-onderzoek van de studie Humanistiek (studie van de mens & zingeving) zijn wij op zoek naar de ervaringen van verwanten van cliënten bij Amerpoort in tijden van corona. Ons doel is om in kaart te brengen hoe verwanten momenteel het contact met hun familielid, tevens cliënt bij Amerpoort, ervaren.

Bovendien willen wij onderzoeken hoe het contact met de medewerkers van Amerpoort wordt ervaren. Voor de best passende zorg voor een cliënt is namelijk de samenwerking tussen verwanten en medewerkers van Amerpoort van groot belang. Aan de hand van de opgehaalde ervaringen zullen wij kijken naar wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden, zodat het contact en de samenwerking tussen verwanten, cliënten en medewerkers naar omstandigheden op de beste manier kan verlopen.

We willen daarom graag horen wat jullie ervaringen zijn in deze bijzondere tijd. Dit willen wij doen aan de hand van meerdere interviews en dialoogsessies. We zouden jullie hulp supergoed kunnen gebruiken! Hoe kunt u bijdragen?

Als u graag online geïnterviewd zou willen worden, of deel zou willen uitmaken van een online dialoog met andere verwanten, mail ons dan! De interviews zullen ongeveer een uur duren. Omschrijf in uw mail graag:

  • Wat is uw naam?
  • Van welke cliënt bent u verwant?
  • Welke zorg/begeleiding krijgt uw verwant?
  • Op welk moment zou u kunnen deelnemen (dialoogsessie of interview)?
  • Wat zijn uw contactgegevens?

Zo kunnen we samen tot een afspraak komen. Wij zijn per mail bereikbaar op Studenten.uvh@gmail.com. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor ons onderzoek en om contact met u op te kunnen nemen. Ze zullen niet worden verstrekt aan derden en ze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

De eerste dialoogsessies worden gehouden via Microsoft Teams. Als u daar geen ervaring mee hebt, leggen we het graag uit.

Met uw toestemming zouden wij de gesprekken willen opnemen om de informatie goed te kunnen verwerken. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verzamelde data om. Mocht u behoefte hebben aan (mondelinge) toelichting over ons onderzoek of andere vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij daar absoluut voor open. Via bovengenoemd mailadres kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

PS: Wilt u graag iets zeggen, maar komt een interview of dialoogsessie u niet goed uit, ook dan kunt u ons mailen. Wij zullen dan proberen uw opmerkingen mee te nemen in ons onderzoek; alles is welkom!

Hartelijke groet & hopelijk tot snel!
Charlotte, Pieter, Li Zhan, Claartje, Thirza, Zappa