Amerpoort koopt grond grenzend aan Nieuwenoord

23 juli 2020

​Op woensdag 22 juli heeft Amerpoort een perceel grond van 67.500m2 gekocht van Drakenburg Bomen B.V./Bomencentrum Nederland B.V

Dit is een 100% dochtervennootschap van H.R. Blokzijl Holding B.V. Het perceel ligt tussen het Bomencentrum en Nieuwenoord. Door deze aankoop wordt het terrein van woonpark Nieuwenoord uitgebreid. Met het zetten van de handtekening door Paul Willems (bestuurder van Amerpoort) en de heer Hans Blokzijl (namens Drakenburg Bomen B.V.) bij de notaris werd de overdracht woensdag een feit.

Mogelijkheden voor lange termijn

Op korte termijn zijn er geen expliciete plannen voor het gebruik van de grond. Het heeft namelijk een agrarische bestemming en is in gebruik als kwekerij. Het perceel biedt op dit moment geen mogelijkheden om te bebouwen. Op lange termijn biedt het wellicht wel mogelijkheden om te gebruiken voor woonpark Nieuwenoord.

Buurmans erf

De uitdrukking luidt immers: "Buurmans erf komt maar één keer te koop", aldus Paul Willems. "Mede om die reden hebben we deze mogelijkheid aangegrepen. De kans dat in de regio waar wij zorg leveren een dergelijk perceel in de komende jaren beschikbaar komt, is bijzonder klein.”