Peuter- en kinderdagcentra, BSO en zaterdagopvang gaan weer beginnen

06 mei 2020

De peuterdagcentra, de kinderdagcentra en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan vanaf maandag 11 mei weer beginnen. Hierbij kijken we goed naar de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Alle ouders krijgen deze week informatie wat dit voor hun kind betekent.
 
Bij Kinderdagcentrum Onder Een Dak in Amersfoort en Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel in Soest kunnen de kinderen tot en met 12 jaar weer komen. Ook voor kinderen boven de 12 jaar is er opvang, indien nodig. Ze krijgen begeleiding in kleine groepen, maar nog geen behandeling; tenzij dit voor een kind (medisch) noodzakelijk is. Ouders brengen en halen hun kind in eerste instantie zelf. Wanneer dit voor problemen zorgt, wordt er met hen naar een oplossing gezocht. Kinderen die wonen op Christophorus en Vosseveld gaan nog niet naar de kinderdagcentra.
 
Ook de Peuterdagcentra starten maandag 11 mei weer. Soms in kleine en soms in volledige groepen. Ook hier bieden we begeleiding en alleen behandeling als dit (medisch) noodzakelijk is. We vragen ook hier de ouders zelf hun kinderen te halen en te brengen.
 
De Buitenschoolse opvang (BSO) van Amerpoort voor kinderen van speciaal basisonderwijs gaat maandag 11 mei weer beginnen in kleine, liefst klas-gebonden groepen.
 
Vanaf 16 mei starten we met zaterdagopvang voor kinderen in groepen van maximaal 8 kinderen. Voor kinderen ouder dan 12 jaar is alleen noodopvang beschikbaar. De noodopvang is ook beschikbaar voor kinderen die bij Amerpoort logeren.
 
KIDS (Kinderen In De Samenleving) gaat vanaf maandag 11 mei weer begeleiding bieden in het regulier en speciaal basisonderwijs. Amerpoort bespreekt met de scholen en kinderdagverblijven wat mogelijk is.

Ook de Amerpoort onderwijszorggroep (in het speciaal basis onderwijs) gaat per 11 mei weer volledig starten. Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) begeleidt via beeldbellen daar waar dit mogelijk is. En ook de vroegdiagnostiek van Amerpoort gaat weer gefaseerd beginnen.