Nieuwe klachtenfunctionaris cliënten

24 april 2020

Mijn naam is Jolanda Spelten-Biro en ik neem de rol van klachtenfunctionaris cliënten van Margreet Welmers over. Naast Amerpoort ben ik ook klachtenfunctionaris bij Sherpa. 

Wie kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris?
Alle cliënten, verwanten en wettelijke vertegenwoordigers van Amerpoort kunnen contact met de klachtenfunctionaris opnemen.

Wat doet de klachtenfunctionaris?
Een klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en neemt elke klacht serieus. De klachtenfunctionaris kan als onafhankelijke derde partij betrokken worden om het gesprek over de klacht aan te gaan en gezamenlijk tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de situatie, maar bekijkt samen met de betrokken partijen de mogelijkheden. Haar doel is het bespreekbaar maken van klachten (of onvrede) en bemiddelen bij conflicten.  

De klachtenfunctionaris heeft drie aandachtsgebieden: advies geven over het indienen van een klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Omdat de klachtenfunctionaris naar mogelijkheden zoekt om de klacht op te lossen, kan vaak escalatie worden voorkomen en de relatie worden hersteld. 

Wat kan de klachtenfunctionaris betekenen voor medewerkers:
• Gesprek met de cliënt/verwant voorbereiden
• Scholing om uitingen van ongenoegen te herkennen en mee om te gaan
• Sparren voordat er daadwerkelijk een klacht ligt
• Leren van klachten: samen met je team een klacht evalueren
Willen jullie binnen het team meer weten hierover?  Neem contact op met de klachtenfunctionaris.

Hoe kan ik de klachtenfunctionaris bereiken?
De werkdagen van Jolanda zijn maandag en donderdag en ze is bereikbaar op: 06-29043813

Je kan haar een e-mail sturen via j.spelten@amerpoort.nl of klachten@amerpoort.nl