Financiële post vanaf 1 mei direct naar woning cliënt

27 april 2020

Stichting Support Cliëntgelden (SCG Support) is nu Cliëntgelden Administratie en regelt niet meer de financiële post van cliënten. Toch komt er nog steeds financiële post van cliënten geadresseerd aan SCG support binnen. Vanaf 1 mei gaat dit veranderen. De post gaat vanaf dan direct naar de woning van de cliënt.

Adreswijziging doorgeven
Als cliënten zelf hun financiën niet kunnen regelen, hebben zij daar een curator, bewindvoerder, budgetcoach of een ander financieel contactpersoon voor. We gaan ervan uit dat deze contactpersoon de adreswijziging doorgeeft aan de verschillende instanties: zoals het CAK, het UWV, de Belastingdienst en de zorgverzekering.

Maak u bekend als financieel contactpersoon
Als er geen curatele of bewind voering is geregeld, dan gaat de financiële post vanaf 1 mei naar de woning. De begeleiding kan de post meegeven (als bezoek weer mogelijk is) of opsturen naar de financieel contactpersoon. Bent u financieel contactpersoon? Zorg dan dat dit bij de woning bekend is. 

Vragen over de financiën van een cliënt?
U kunt bij Cliëntgelden Administratie terecht voor financieel advies en voor bijvoorbeeld een begroting. Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op via cga@amerpoort.nl of 035 - 647 5370 of 035 - 647 5371.