Voorbereidingen op wat komen gaat

28 maart 2020

In deze coronacrisis kunnen we niet precies voorspellen wat er gebeurt. We kunnen ons wel zo goed mogelijk voorbereiden. Dus daar zijn we bij Amerpoort volop mee bezig.

Aanpak bij besmettingen

Als een cliënt op een locatie (mogelijk) besmet is met corona, dan treedt het plan van aanpak in werking. Het crisisteam en het regieteam van het gezondheidscentrum passen dat plan voortdurend aan bij nieuwe ontwikkelingen. Ook houdt het gezondheidscentrum voortdurend bij waar (vermoedens van) besmettingen zijn. Als er een (vermoeden van) besmetting is op een locatie, dan informeren we alle verwanten van die locatie daarover.

Bescherming

Natuurlijk doen we er alles aan om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. In de eerste plaats door ons allemaal te houden aan de hygiënemaatregelen. Als een medewerker iemand verzorgt die corona heeft, dan gebruikt de medewerker alle benodigde beschermingsmiddelen. De cliënt verblijft dan in isolatie; op zijn kamer of op een andere locatie van Amerpoort. We treffen momenteel voorbereidingen voor isolatiewoningen en plekken voor intensieve verpleegzorg.

Steun voor de zorg

Hoe kunnen we goede zorg blijven bieden als meer mensen ziek worden? Ook daarvoor zijn voorbereidingen in volle gang. Samenwerking binnen heel Amerpoort is daarbij het sleutelwoord. Deze tijd vraagt veel van medewerkers in de zorg. De coronacrisis leidt dagelijks tot dilemma’s. Hulpverleners zoals de geestelijk verzorger en de psychologen van het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling ondersteunen begeleiders om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.