Samenwerking Amerpoort en Leger des Heils in Utrecht

03 februari 2020

Leger des Heils Midden-Nederland en Amerpoort gaan samenwerken in de stad Utrecht.

Bestuurder Paul Willems van Amerpoort en regiodirecteur Jan Jans van het Leger des Heils zetten op 3 februari hun handtekening onder een overeenkomst rondom beschermd wonen in Utrecht. 

Het ondersteunen van kwetsbare mensen in de samenleving door beide organisaties raakt elkaar. Het Leger des Heils zorgt voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Amerpoort werkt met partners aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Beide organisaties ondersteunen mensen in een samenleving die steeds ingewikkelder wordt. Vraagstukken rondom financiën, verslaving en een gebrekkig sociaal netwerk komen veel voor bij cliënten van zowel Amerpoort als het Leger des Heils. Veel mensen die kampen met psychische klachten en/of een verstandelijke beperking vinden passende ondersteuning bij deze zorgorganisaties. 

Versterken 

Met het ondertekenen van de samenwerking kunnen beide organisaties zichzelf en elkaar versterken en verbeteren in hun dienstverlening. Amerpoort en het Leger des Heils kunnen elkaar inhuren en elkaars kennis inzetten. De samenwerking gaat echter niet alleen om het leveren van diensten. Juist omdat de leefwereld van cliënten elkaar raakt, kunnen beide organisaties veel van elkaar leren en elkaar aanvullen. Om dit mogelijk te maken bouwen beide organisaties de samenwerking in 2020 verder uit. 

Bestuurder Paul Willems van Amerpoort: “Ik vind het mooi dat Leger des Heils en Amerpoort hun krachten en kennis bundelen en ieders expertise erkennen. Zo zijn we samen in staat om mensen met een beperking meer kansen en een beter leven te bieden.”

‘Door deze samenwerking gaan beide organisaties vanuit hun eigen expertise kennis delen,"aldus Jan Jans, regiodirecteur Leger des Heils Midden-Nederland. "Medewerkers gaan dit doen door onder andere intervisie en werkbezoeken. Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit van zorg aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met een verslaving verbeteren."