De ontmoeting tussen twee werelden: Geef mij je hand

24 oktober 2019

Symposium voor geestelijk verzorgers en gedragswetenschappers 28 oktober 13:00 uur - 17:00 uur Kontakt de Kontinenten, Soesterberg

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben beiden de - gezamenlijke - taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en (persoonlijke) historische context te plaatsen.

Hiermee willen we de ontmoeting tussen de hulpverlener (begeleider, geestelijk verzorger, therapeut) met de cliënt beter laten verlopen. Hoe brengen we de twee werelden, de wereld van geestelijk verzorgers en van gedragswetenschappers, nog beter samen?

Programma

13.00 uur: Inschrijving en accreditatie

13.30 uur: Welkom
Door dagvoorzitter Annemieke Kappert, geestelijk verzorger Amerpoort en auteur van Geef mij je hand

13.45 uur: Sprekers

Kitlyn Tjin A Djie is familietherapeut/systeemtherapeut en auteur
Matthijs over Kitlyn: In 2017 kwam ik Kitlyn Tjin A Djie tegen als docent op de OG-opleiding in Amsterdam. Ik was erg onder de indruk. Op 28 oktober is ze eerste spreker op ons symposium voor geestelijk verzorgers en orthopedagogen. Ik ben vereerd dat ze daar zal zijn.

Op de OG-opleiding stond, na een theoretisch blok over diagnostiek- en behandelparadigma's, Kitlyn Tjin A Djie op het rooster over "diversiteitsensitief behandelen". Waar ik een college had verwacht over interculturele pedagogiek, werd ik al snel verrast. Het ging ook niet over de cliënten, maar ze stelde vragen als: "Waar kom jij vandaan? Hoe zag je familie er uit? Wie waren jouw grootouders en was voor hen belangrijk...?".

In onderstaand filmpje legt ze uit waarom dat soort vragen belangrijk is. Want om te kunnen wisselen van perspectief is het "van reuze belang dat je je eigen historische, familiale en culturele bagage kent"
${video}

We hopen dat ze ons over deze stelling verder zal inleiden op 28 oktober. Ik zie er naar uit haar weer te ontmoeten!

.

Adem Köse islamitisch geestelijk verzorger in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
Adem Köse zal zich richten op de overbrugging van de verschillende werelden in cultureel of levensbeschouwelijke zin. Deze werelden worden niet overbrugd door de kloof te ontkennen. De spreker zal o.a. benadrukken dat hulpverleners meer religieuze verschillen hebben dan ze denken en een aantal boeiende praktijkverhalen delen vanuit zijn werk als moslim-geestelijk verzorger.

Matthijs over Adem: Vanmiddag heb ik een zeer inspirerend gesprek gehad met Adem Köse, islamitisch geestelijk verzorger in het AMC.

Ik had Adem nog nooit ontmoet. Enkel een paar publicaties van hem gelezen. Maar deze man had weinig tijd nodig om me tot een "fan" te maken. Wat een lieve, rustige en bescheiden man. Bedachtzaam en intelligent formulerend sprak hij over de ontmoetingen die hij heeft gehad met zijn patiënten. "De dokter die vraagt of u de zwangerschap wil afbreken, heeft ook het beste met uw kind voor. Net als u die dat vanwege uw geloof niet wilt". "Als we onze religieuze en culturele verschillen erkennen, en we worden nieuwsgierig, pas dan komen we met elkaar in contact."

Adem Köse is de tweede spreker op het symposium. Hij ziet er naar uit orthopedagogen en collega geestelijk verzorgers te ontmoeten. Maar het meest ziet hij uit naar de bijdrage van Ada Hollenberg. "Het persoonlijke verhaal van een moeder! Dat wil ik echt heel graag horen", zei Adem, "Dankjewel dat ik daar bij mag zijn".
 

Ada Hollenberg ervaringsdeskundige aan het woord
Ada Hollenberg is moeder van Walter en ervaringsdeskundige voor Amerpoort. In haar blogs schrijft zij over wat zij en haar zoon Walter meemaken. Ze deelt haar ervaringen van vervreemding en van ontmoeting.

Matthijs over Ada: Ervaringsdeskundigen zoals Ada, vertellen vanuit de eigen ervaringen tijdens bijeenkomsten en trainingen. Ada is de moeder van Walter (foto) en zal het verhaal vertellen van Walter en hun gezin aan geestelijk verzorgers en orthopedagogen. Ada is een begenadigd schrijfster (lees haar blogs op https://lnkd.in/g9jDaDq tip: 1000-kleuren-blauw).

Ze blogt daar ook over het komende symposium: “Lieve Walter, ergens aan het eind van oktober ga je aan een groot publiek gepresenteerd worden. Nou ja, niet letterlijk maar ik ga jouw verhaal vertellen”

Ze geeft ook al een voorproefje: “Het verhaal dat is begonnen als een sprookje, het kind waar met zoveel liefde naar werd uitgekeken. De roze (lichtblauwe) wolk die boven ons hoofd langzaam veranderde in een onweerslucht met dreigend gevaar op alarmfase rood. In een tijdsbestek van misschien 30 minuten ga ik mensen meenemen op de route van je bestaan, de weg van je leven, maar ook de reis van ons leven. (...) De jaren waarin je leerde lopen, spreken, eten en drinken. De onheilsdag van je vertrek en de enorme rouw die we moesten gaan doormaken.”
 

15.00 uur: Pauze 

Boris van der Ham auteur en voorzitter van VGN
Boris van der Ham plaatst de verhalen van de eerdere sprekers in een cultuur-historische context. De VGN heeft onlangs het boek ‘Niet-normaal. Ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg.’ laten verschijnen. In dit boek wordt de beweging van de laatste jaren - van afstandelijke zorg en bureaucratie terug naar de persoonlijke zorg- ook onderkent. Hoe is de gehandicaptenzorg de spiegel van onze samenleving?

Matthijs over Boris: Boris van der Ham is auteur en voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. De VGN draagt onder andere met schrapsessies bij aan het programma “(Ont)regel de langdurige zorg”. Minder papier en meer tijd voor zorg, is daarbij een motto. Op een symposium van de VGN ter verschijning van een boek klonk eerder dit jaar ook al een roep om terugkeer van de menselijke maat.

Zou Boris van der Ham een rol zien voor orthopedagogen en geestelijk verzorgers in het streven om de menselijke maat terug te laten keren in de gehandicaptenzorg? In 2017, voordat hij voorzitter van de VGN werd, pleitte hij al wel voor meer aandacht voor geestelijke verzorging in de zorg.

Van der Ham: "Deze vorm van zorg (geestelijke verzorging, MH) is er specifiek om de menselijke maat te bewaken. (…) Voor alledaagse zingeving en mogelijkheden, net als voor levensvragen rondom pijn, afhankelijkheid en afscheid. Aandacht voor deze onderwerpen mag geen sluitpost zijn en hoort bij de kern van goede zorg”.

15.45 uur: Paneldiscussie met sprekers en zaal
Onder leiding van Matthijs Heijstek, orthopedagoog en auteur van Geef mij je hand. De sprekers gaan met elkaar in gesprek over een aantal stellingen en vragen uit het publiek.

16.30 uur: Theater Totaal
Theater Totaal is een artistieke organisatie voor talentvolle muzikanten en acteurs met een verstandelijke beperking. De plek waar mensen met een verstandelijke beperking hun droom van uitvoerend artiest kunnen waarmaken. Zij brengen het thema van deze dag op geheel eigen wijze naar voren.

16.45 uur: Afsluiting

17.00 uur: Borrel

 

 

Geef mij je hand

Om er te kunnen zijn ‘voor’ de ander, moet je eerst ‘met’ de ander zijn. Daar draait het om bij geestelijke verzorging: een tijdje met iemand meelopen, hand in hand. Op het moment dat iemand de weg even kwijt is, kan dat al veel verlichting bieden, of perspectief.

Dat stellen Annemieke Kappert (geestelijk verzorger) en Matthijs Heijstek (orthopedagoog), beiden werkzaam bij Amerpoort. Samen hebben zij Geef mij je hand geschreven, een boek over de geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking. In hun werk hebben zij de afgelopen jaren gemerkt dat mensen wel geestelijke verzorging willen toepassen, maar niet altijd weten welke woorden of rituelen ze kunnen gebruiken.

Het boek is opgedeeld in acht hoofdstukken waarin verschillende thema’s worden besproken en - soms best confronterende - vragen aan de orde  komen. Het boek bevat veel praktische handvatten voor begeleiders in hun dagelijks werk.

Download hier gratis Geef mij je hand.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau