Dagbesteding De Foortse Brug

Dicht bij huis en middenin de maatschappij. De Foortse Brug is te vinden in de wijk Vathorst in Amersfoort. We geven zo flexibel mogelijk invulling aan de vraag en ambities van de deelnemer.

Dicht bij huis en middenin de maatschappij. De Foortse Brug is te vinden in de wijk Vathorst in Amersfoort.  We geven zo flexibel mogelijk invulling aan de vraag en ambities van de deelnemer.

Locatie de Foortse Brug is een dagbesteding die open staat voor een brede gevarieerde doelgroep. We streven ernaar om de deelnemer een veilige zinvolle werkomgeving te bieden waar genoeg ruimte is voor ontwikkeling/zelfontplooiing, waarin de deelnemer zijn eigen tempo kan bepalen.

Bij de Foortse Brug kunnen deelnemers op hun eigen manier en in hun eigen tempo werken. De activiteiten zijn afwisselend, laagdrempelig en zonder werkdruk. We willen de deelnemers voldoende prikkelen, uitdagen en helpen bij hun ontwikkeling. Tegelijk helpen we hen die dat nodig hebben om bestaande vaardigheden te behouden en is er voldoende tijd voor ontspanning. Er komen zowel jongere als ouder wordende cliënten bij de Foortse Brug. Daar waar het kan werken de verschillende leeftijdsgroepen samen. Maar we houden rekening met de levensfases en behoeften van iedere cliënt.

Het activiteitenaanbod ontwikkelt zich constant. De activiteiten zijn o.a. creatief, productiematig of ontspannend. Daarnaast is er voldoende ruimte voor beweging zoals wandelen, yoga en sport/spel. Ook zijn er een aantal enthousiaste vrijwilligers die ons geregeld een handje helpen.

De Foortse Brug biedt dagbesteding voor de omgeving en dicht bij huis. Een aantal cliënten wonen in de woningen van Amerpoort aan de Gaastgracht en de nabijgelegen woning van Humanitas. De reistijd is beperkt en sommige cliënten kunnen zelf naar de dagbesteding komen, anderen komen bijvoorbeeld met taxivervoer.

Ligging  

Het gebouw is onderdeel van het brede project ‘De Foortse Brug’. Het nieuwe gebouw in Vathorst is sinds 2011 in gebruik. Er zijn 4 groepsruimten en een rustruimte. Elke groepsruimte heeft haar eigen karakter.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keertje kijken voor een rondleiding, bel van tevoren wel even zodat wij op de hoogte zijn. Telefoonnummer: 033-2779100

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau