Dagbesteding De Foortse Brug

Dagbesteding de Foortse Brug biedt een gevarieerde vorm van dagbesteding voor een net zo gevarieerde doelgroep cliënten.

Dicht bij huis en middenin de maatschappij. De Foortse Brug is te vinden in de wijk Vathorst in Amersfoort. We geven zo flexibel mogelijk invulling aan de vraag en ambities van de cliënt.  

Locatie de Foortse Brug is een dagbesteding die open staat voor een brede gevarieerde doelgroep. We streven ernaar om de cliënt een veilige zinvolle werkomgeving te bieden waar genoeg ruimte is voor ontwikkeling/zelfontplooiing, waarin de cliënt zijn eigen tempo kan bepalen. 

In de Foortse Brug kunnen cliënten op hun eigen manier en in hun eigen tempo werken. We willen de cliënten voldoende prikkelen, uitdagen en helpen bij hun ontwikkeling. Tegelijk helpen we hen die dat nodig hebben om bestaande vaardigheden te behouden en is er voldoende  tijd voor ontspanning. Er komen zowel jongere als ouder wordende cliënten bij de Foortse Brug. Daar waar het kan werken de verschillende leeftijdsgroepen samen. Maar we houden rekening met de levensfases en behoeften van iedere cliënt. 

Het activiteitenaanbod ontwikkelt zich constant. De activiteiten zijn creatief, productiematig of soosachtig en vinden - zo mogelijk - ook buiten plaats. We willen contact leggen met de buurt en inspelen op de vragen van bedrijven en bewoners van Vathorst. Zo doen cliënten vrijwilligerswerk bij Hey Pannenkoek en bij St Pieters en Bloklands Gasthuis en doen enkele buurtbewoners bij ons vrijwilligerswerk. 

De Foortse Brug biedt dagbesteding voor de omgeving en dicht bij huis. Een aantal cliënten wonen in de woningen van Amerpoort aan de Gaastgracht en de nabijgelegen woningen van Abrona en Humanitas. De reistijd is beperkt en sommige cliënten kunnen zelf naar de dagbesteding komen. Anderen komen bijvoorbeeld met taxivervoer vanuit Achterveld etc. 

Foortse Brug werkt ook samen met vrijwilligers. Zoals Marjan, die daarover vertelt in AmerZine. 

Ligging  

Het gebouw is onderdeel van het brede project ‘De Foortse Brug’. Het nieuwe gebouw in Vathorst is sinds 2011 in gebruik. Er zijn 3 groepsruimten, een algemene ruimte/kantine en een rustruimte. Elke groepsruimte heeft haar eigen karakter en is geschikt voor creatieve, productiematige, civiele of juist de soosachtige activiteiten.

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau