Kinderdagcentrum De Blauwe vogel

Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel biedt begeleiding, dagbesteding en behandeling aan kinderen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking van 0 tot 18 jaar.

Aan de rand van Soest, dichtbij de bossen en de duinen, ligt kinderdagcentrum de Blauwe Vogel. Bij het ontwerp van het nieuwe pand is rekening gehouden met de specifieke behoeften van de kinderen. Zo is er veel licht, ruimte en verbinding met de natuurlijke omgeving.

Doordeweeks komen hier ongeveer 60 kinderen van 0 tot 18 jaar met een ernstige meervoudig beperking. Bij de meeste kinderen is sprake van zowel een verstandelijke als een motorische en zintuiglijke beperking. Het kinderdagcentrum biedt behandeling en begeleidende dagbesteding, waarbij de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Zorg, therapie, ervarend spelen en voorschoolse vaardigheden vormen daarbij de bouwstenen.

Vast ritme
De Blauwe Vogel heeft acht groepen. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar zijn er twee instroomgroepen.
De andere zes groepen zijn ingedeeld op basis van de belevingswereld en ontwikkelingsniveau van het kind. Een groep bestaat uit ongeveer zeven kinderen. Een vast team met twee medewerkers per dag en vaak een stagiaire begeleidt de groep. De dagen hebben een vast ritme en vaste rituelen, zoals een start in de kring. De medewerkers heten alle kinderen welkom en geven iedereen aandacht.  

Totaalbenadering
Kinderen met een ernstig meervoudige beperking vragen om een totaalbenadering: alle aspecten van een kind zijn belangrijk en hangen met elkaar samen. Elk kind wordt benaderd op het eigen niveau. Begeleiders, therapeuten, gedragsdeskundigen en ouders werken nauw samen om de kinderen te stimuleren hun mogelijkheden te benutten. Voor ieder kind is in een jaarplan beschreven aan welke doelen wordt gewerkt.
Alle activiteiten, therapieën, methodieken en faciliteiten zijn volledig afgestemd op de behoefte van de kinderen. Ze kunnen (therapeutisch) zwemmen in het therapiebad, bewegen, muziek maken en luisteren, snoezelen, koken, mee beleven of spelen op de computer.

Samen met ouders en therapeuten
Ouders zijn intensief betrokken bij de begeleiding van hun kind. Samen met hen worden de doelen van het kind opgesteld in het jaarplan. De Blauwe Vogel heeft een actieve cliëntenraad/oudervertegenwoordiging. De eigen gespecialiseerde therapeuten (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en muziektherapie) geven therapie op locatie. Ook zijn er gedragsdeskundigen in dienst. Op consultbasis zijn een adviserend revalidatiearts en een AVG-arts aan het kinderdagcentrum verbonden.

Vervoer
De Blauwe Vogel heeft een bovenregionale functie en bestrijkt het gebied rond Utrecht en ’t Gooi. Connexxion vervoer in Zeist regelt het vervoer. De Blauwe Vogel kan, in geval van een medische noodzaak bij het kind, voor vervoersbegeleiding zorgen.

Lees verder:

Flyer Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel (pdf)

Osteoperose bij kinderen (pdf)
Speciale folder over osteoperose bij kinderen van het Expertisecentrum van Amerpoort.

Scoliose bij kinderen (pdf)
Speciale folder over scoliose bij kinderen mer EVMB.

Kijk binnen bij De Blauwe Vogel via Google Street View:

Werkbezoek Indonesische delegatie aan KDC De Blauwe Vogel (april 2019):

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau