Kinderdagcentrum De Blauwe vogel

Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel biedt behandeling en begeleidende dagbesteding aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) van 0 tot 18 jaar.

De Blauwe Vogel ligt aan de rand van Soest, dichtbij de bossen en de duinen. Bij het ontwerp van het pand is rekening gehouden met de specifieke behoeften van de kinderen. Zo is er veel licht, ruimte en verbinding met de natuurlijke omgeving.

Doordeweeks komen hier ongeveer 60 kinderen van 0 tot 18 jaar met een ernstige meervoudig beperking (EMB). Bij de meeste kinderen is sprake van zowel een verstandelijke als een motorische en zintuiglijke beperking. 

Totaalbenadering
Kinderen met een ernstig meervoudige beperking vragen om een totaalbenadering: alle aspecten van een kind zijn belangrijk en hangen met elkaar samen. Elk kind wordt benaderd naar eigen mogelijkheden. Begeleiders, therapeuten, gedragsdeskundigen en ouders werken nauw samen om de kinderen te stimuleren hun mogelijkheden te benutten. Lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdbesteding staan hierbij centraal. Voor ieder kind is in een persoonlijk plan beschreven aan welke doelen wordt gewerkt.

Alle activiteiten, therapieën, methodieken en faciliteiten zijn afgestemd op de behoefte van de kinderen. Ze kunnen bewegen, muziek maken en luisteren, snoezelen, koken, mee beleven of spelen op de computer en (therapeutisch) zwemmen in het therapiebad. Omdat het gaat om zeer afhankelijke kinderen, is er gedurende de dag ook veel ruimte en aandacht voor de verzorgingsmomenten. We proberen hier dan ook altijd een prettig en zinvol moment van te maken. 

Vast ritme
De Blauwe Vogel heeft acht groepen. Voor kinderen van 0 tot ongeveer 6 jaar zijn er twee instroomgroepen. De andere zes groepen zijn ingedeeld op basis van de belevingswereld en behoeften van het kind. Een groep bestaat uit maximaal zeven kinderen per dag. De dagen hebben een vast ritme en vaste rituelen, zoals een start in de kring.

Samenwerken
Elk kind is onlosmakelijk is verbonden met zijn of haar ouders/verzorgers, we werken dan ook graag nauw samen, een ieder vanuit zijn eigen rol. Regelmatig is er contact tussen u als ouder of verzorger en de contactpersoon van uw kind. Twee maal per jaar evalueren we gezamenlijk de behandeling en stellen we de behandeldoelen vast. Op De Blauwe Vogel is een actieve verwantenraad die meedenkt bij allerlei zaken.

Het team
Naast de vaste begeleiding op elke groep, werken er therapeuten (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en muziektherapie) en gedragsdeskundigen (orthopedagoog). Samen vormen zij het team rondom het kind. Op consultbasis zijn een adviserend revalidatiearts en een AVG-arts aan het kinderdagcentrum verbonden.

Vervoer
De Blauwe Vogel werkt voor cliëntenvervoer samen met een extern personenvervoersbedrijf. De reisafstand is onderdeel van de afweging of De Blauwe Vogel passend is voor uw kind.

Contact
Wilt u een afspraak maken voor een oriëntatie? Of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met het Klantbureau van Amerpoort.

Lees verder:

Flyer Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel (pdf)

Kijk binnen bij De Blauwe Vogel via Google Street View:

Werkbezoek Indonesische delegatie aan KDC De Blauwe Vogel (april 2019):

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau