BSO De Vosheuvel

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) van Amerpoort kunnen kinderen met een beperking in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar na schooltijd en in de vakanties terecht voor een leuke en ontspannen invulling van de middag.

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) van Amerpoort kunnen kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 18 jaar na schooltijd en in de vakanties terecht. BSO De Vosheuvel biedt een leuke, leerzame, ontspannen middag met structuur en veiligheid waar ontwikkeling door samen te werken met betrokkenen van het kind centraal staat. Per 4 kinderen is er 1 professionele begeleider.

Openingstijden Buitenschoolse Opvang 

De kinderen kunnen elke middag na school terecht op de BSO van 14.00 uur tot 18.00 uur.

In de schoolvakanties is de Buitenschoolse Opvang vanaf 8.30 uur geopend. De BSO sluit aan bij de vakanties van Midden-Nederland.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind van en naar de opvang.

Kosten

Voor deze opvang is een beschikking Jeugdwet of Wlz-indicatie noodzakelijk. PGB-houders kunnen een opgave krijgen van de tarieven. Voor zaterdagopvang en BSO geldt een eigen bijdrage, onder andere voor de lunch, (knutsel)materialen en recreatieve activiteiten.

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau