E-health

Amerpoort zet sterk in op nieuwe technologische middelen om een goed leven te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking.

De maatschappij om ons heen verandert snel door toenemende digitalisering van de samenleving en de komst van nieuwe technologische producten. De toepassing van nieuwe technologieën in de zorg - E-Health - biedt kansen om de zorg slimmer, beter en goedkoper te organiseren. Amerpoort ziet deze veranderingen en zoekt naar die producten die mensen met een verstandelijke beperking kunnen helpen; om bijvoorbeeld meer zelfredzaam te zijn en makkelijker te kunnen meedoen in de samenleving. Wat doen we zo al?

Innovatielab

Het innovatielab is een samenwerking van Amerpoort en Reinaerde waarin beide organisaties door korte experimenten met bestaande technologieën op zoek gaan naar die toepassingen die meerwaarde kunnen bieden. Het innovatielab zoekt, verkent en test innoverende producten voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 

Denktank App

E-hulp.nl en Reframing studio hebben een concept bedacht dat mensen met een licht verstandelijke  beperking helpt met alledaagse vragen. Met een beveiligde Denktank app kunnen zij alledaagse vragen stellen aan meedenkers; mensen uit heel Nederland. Amerpoort participeert in de Denktank app om dit concept te realiseren.

Proeftuin E-health

In de Proeftuin E-health gaat Amerpoort kijken hoe we met behulp van technologische hulpmiddelen de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking kunnen verbeteren. We willen leren hoe we onze innovatiekracht als organisatie kunnen vergroten en wat daarvoor nodig. De beste initiatieven uit de proeftuin zijn de ‘pareltjes’ die we zoeken om vervolgens buiten de proeftuin het verschil te maken.

Word jij onze partner? 

Amerpoort wil graag samenwerken op het gebied van E-health. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op via expertisecentrum@amerpoort.nl