Zwemonderwijs

Amerpoort geeft zwemonderwijs aan kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking van 5 jaar en ouder.

De kinderen die voor hun zwemles naar Amerpoort komen, kunnen door hun beperking niet aan ‘gewone’ zwemlessen in groepsverband meedoen. Hier zijn ze op hun plek. Eens per week krijgen ze een half uur les in kleine groepjes.

Na een eerste oriënterende afspraak nodigen we u uit om met uw kind langs te komen. Tijdens deze (natte!) kennismaking bekijken we de mogelijkheden voor uw kind en bepalen we de doelen. Bijvoorbeeld ‘overleven in het water’ of het halen van het A-diploma. Dit doel stellen we steeds bij, afhankelijk van de vorderingen en de mogelijkheden van het kind.

Lestijden

  • maandag van 14.30 - 15.30 uur
  • dinsdag van 15.00 tot 17.30 uur
  • donderdag van 14.30 - 16.30 uur

De kosten bedragen € 17,50 per les.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Jeanet Struiving via j.struiving@amerpoort.nl.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau