Medezeggenschap

Bij Amerpoort is het vanzelfsprekend dat cliënten meepraten en meebeslissen over de ondersteuning die zij krijgen.

Bij Amerpoort is het vanzelfsprekend dat cliënten meepraten en meebeslissen over de ondersteuning die zij krijgen. Wensen worden vastgelegd in het persoonlijk plan. In de woningen stimuleert Amerpoort waar mogelijk het houden van huiskameroverleg. Dit is een overleg van de bewoners onder leiding van een medewerker, vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat elke bewoner zich prettig voelt in het huis.

Cliëntenraden

Ook zijn er lokale cliëntenraden: daarin zitten cliënten, soms met verwanten, die de managers van locaties advies geven. Zij kunnen ondersteuning krijgen van een speciale coach. De centrale cliëntenraad (CCR) bestaat uit de deelraad cliënten en de deelraad verwanten. De CCR adviseert de bestuurder van Amerpoort over zaken die van belang zijn voor de hele organisatie.

De cliëntenraden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Die geeft mensen die afhankelijk zijn van zorg de mogelijkheid om via cliëntenraden invloed uit te oefenen op de zorg en daarmee op de kwaliteit van hun leven. Cliëntenraden behartigen collectieve belangen.

Vragen, ideeën of suggesties?

Ambtelijk secretaris Cobi van Dijk: e-mail co.vandijk@amerpoort.nl of op telefoonnummer 06 - 57 44 81 55.

Heb je vragen, ideeën, suggesties of klachten over de zorg of voorzieningen, neem dan eerst contact op met begeleiders op de woongroep of dagbesteding/werk. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan kun je terecht bij de Lokale Raad van je cluster en/of de manager.

Documenten

VGN en ActiZ Handreiking huisregels (pdf)