Medezeggenschap: Centrale Cliëntenraad – deelraad Cliënten

Bij Amerpoort is het vanzelfsprekend dat cliënten meepraten en meebeslissen over de ondersteuning die zij krijgen.

Amerpoort heeft een centrale cliëntenraad (CCR), die uit twee delen bestaat. In de deelraad cliënten zitten cliënten die voor zichzelf (kunnen) opkomen. De deelraad cliëntvertegenwoordigers bestaat uit ouders, broers, zussen of andere relaties van cliënten. De medezeggenschap van cliënten is wettelijk voorgeschreven.

Het is belangrijk om mee te praten over je eigen leven, je leefomgeving, je woning of je werk. Amerpoort vindt medezeggenschap belangrijk en goed passen bij het idee wat zij hebben over goede zorg.

Samen werken aan een goed leven voor cliënten.
Ook op lokaal niveau (voor locaties of clusters) zijn er veel cliëntenraden.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad praat mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn omdat ze invloed hebben op hun dagelijks leven. De Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorgorganisaties (WMCZ18) geeft hier richtlijnen voor.

CCR2.png

Wmcz 2018 – Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen

Medezeggenschap: het recht van cliënten om invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie door middel van advies of instemming.

De cliëntenraad geeft gevraagd én ongevraagd adviezen aan manager of de Raad van Bestuur van Amerpoort. Tijdens de vergaderingen praten zij daar met elkaar over. Pas na dit advies kan de manager of de Raad van Bestuur de voorgenomen besluiten uitvoeren.

Voorbeelden recht op advies

 • Stoppen of uitbreiden van de zorg
 • Samenwerken met een andere organisatie
 • Grote veranderingen in de zorg
 • Begroting
 • Verbouwing, nieuwbouw of verhuizing
 • Nieuwe manager

Voorbeelden recht op instemming:

 • zelf eten koken in plaats van kant-en-klare maaltijden
 • andere regels voor het zorgplan
 • nieuwe ondersteuner cliëntenraad
 • verhuisplan voor cliënten (sociaal plan)

De cliënten in de cliëntenraad praten niet alleen voor zichzelf, maar ook namens andere cliënten binnen de Amerpoort.

De Centrale Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden.
Raadsleden zitten voor een vaste periode in de cliëntenraad, iedere 4 jaar zijn er verkiezingen. In de cliëntenraad wordt er gepraat over actuele onderwerpen binnen Amerpoort. De bestuurders van Amerpoort komen ook langs in de vergadering.

De vergaderingen van de CCR cliënten zijn op donderdagmiddag in Baarn: 1x in de maand een overlegvergadering met de bestuurder. En 1x per maand een werkvergadering om bijvoorbeeld adviesaanvragen verder uit te werken.  

De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door een coach medezeggenschap en de ambtelijk secretaris.

Samenstelling Centrale Cliëntenraad – Cliënten 2021

 • Cees - voorzitter (locatie Paladijnenweg)
 • Joyce (Jan Steenlaan)
 • Jan (Curant)
 • Laurens (Carpe Diem)
 • Johan (Royaards van de Hamkade)
 • Adem (ambulant)
 • Remy  (Jan Steenlaan)
 • Gert Jan (Hardenbroek)
 • Raymond (Paladijnenweg)

Lokale raden

Op veel locaties (of clusters) van Amerpoort zijn lokale cliëntenraden actief of worden opgericht. De lokale cliëntenraden komen minder vaak bijeen dan de centrale raad, meestal zo’n 1 keer per maand. De manager van die locatie komt ook langs in de vergadering. De cliëntenraden worden ondersteund door een coach Medezeggenschap.

De lokale raden hebben dezelfde advies- en instemmingrechten. Zij geven bijvoorbeeld advies over het jaarplan en de begroting van de betrokken manager. Maar ook over de huisregels of de plannen voor de tuin. Zij houden zich bezig met onderwerpen die op deze locatie spelen. Zoals het weekmenu, de inrichting van de woning of iets anders actueels.

Begrijpelijke taal

Clienten hebben het recht om informatie te ontvangen in begrijpelijke taal.
Meedoen begint met begrijpen waar het over gaat.

Vragen?

Wil je meer weten over de cliëntenraad? Of zou je zelf willen meedoen?
Bel, mail, app of loop eens binnen op het kantoor van Team Medezeggenschap.

Voor informatie over de Centrale Cliëntenraad

Voor informatie over de lokale cliëntenraden

Het liedje 'Medezeggenschap' is geschreven in opdracht van Amerpoort. Het wordt uitgevoerd door Daan en Isabelle. Beide zijn artiest bij Theater Totaal.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau