Dit vind ik ervan!

In gesprek over wat jij belangrijk vindt bij Amerpoort

Alles wat je wilt weten over jouw ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek

Amerpoort wil weten wat jij vindt van de zorg of begeleiding.
Vroeger kreeg je een lijst met vragen.
Je kon cijfers geven voor de zorg van Amerpoort.
Maar met cijfers weten we nog niet zoveel.
Daarom sturen we geen vragenlijsten meer.
Maar gaan we in gesprek met jou. 

Het ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek

In het gesprek zoek je uit wat jij belangrijk vindt.
Of je het goed vindt gaan. En of je dingen wil veranderen.
Je begeleider helpt jou bij het onderzoeken.
De begeleider luistert en geeft geen mening. Jij mag alles zeggen.
Door het gesprek leren we jou beter kennen.
Er zijn ook cliënten die niet kunnen praten.
Dan is het gesprek met de familie of andere naaste.
Het gesprek is elk jaar één keer, maar kan ook vaker.
Jij bepaalt waar jij over wil praten.
Soms helpen foto’s, plaatjes  of video bij het gesprek. 

Praten over thema’s 

ditvindikervan-pictos.png Hiernaast staan plaatjes. 
Dit zijn voorbeelden van thema’s. 
Hier kun je over praten.

Download grote versie van de picto's.

 

Met wie heb je het gesprek? 

Meestal is het gesprek met je eigen begeleider.
Dit is de begeleider waar je ook de planbespreking mee doet.
Je kunt het gesprek ook met een andere begeleider doen.
Of met iemand van buiten het team.
Je mag zelf zeggen met wie je het gesprek wil.
Die persoon moet wel de cursus hebben gevolgd.

Opschrijven in persoonlijk plan

Je begeleider schrijft kort op wat je verteld hebt.
Hij of zij schrijft alleen op wat jij wilt.
Je begeleider schrijft het op in jouw persoonlijk plan.
Je kan het later nog eens lezen.
Of er later verder afspraken over maken met je begeleider.
Bijvoorbeeld bij de planbespreking of de bij de evaluatie .

Wanneer krijg ik mijn eerste ‘Dit vind ik ervan!’ gesprek? 

Jouw eerste gesprek is zodra één van jouw begeleiders de cursus heeft gevolgd.
Veel teams hebben de cursus al gevolgd.
En veel cliënten hebben al een Dit vind ik ervan! gesprek gehad
We hopen dat iedereen elk jaar een Dit vind ik ervan! gesprek voert.
Jouw begeleider vertelt wanneer jij je eerste gesprek hebt.
Je mag ook zelf om een Dit vind ik ervan! gesprek vragen.

Wat gebeurt er na het gesprek? 

Jij en je begeleider kunnen na het gesprek verder praten.
Of direct afspraken maken of dingen regelen.
Elk jaar bespreken de begeleiders van jouw team wat de cliënten samen belangrijk vinden. 
En wat goed gaat en beter kan in de begeleiding.
Elk jaar komt er een jaarverslag over alle ‘Dit vind ik ervan!’ gesprekken.
Het verslag gebruikt Amerpoort voor verbeteringen van de zorg en begeleiding.
In het teamverslag en jaarverslag staan geen namen.

'Dit vind ik ervan!' en LACCS

De cliënten met ernstig moeilijk verstaanbaar gedrag en hun verwanten worden in de Goed Leven Gesprekken (LACCS) gevraagd naar hun ervaringen.

Heb je vragen? 

Stel ze aan je begeleider.

Meer informatie

Jan en Lisa vertellen over hun ervaring met de onderzoekende dialoog’

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau