Bezoek uit Tsjechië

Een blog van ​Nanda Akkerman.

Vanuit Hogeschool Utrecht (HU) kreeg ik de vraag of ik als systemisch gezinscoach met een aantal mensen van de Universiteit van Masaryk in Brno wilde spreken over mijn werk. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar had ik al online een gastles gegeven aan eerstejaars Social Work studenten van de hogeschool en vertelt wat een gezinscoach doet. 

De Tsjechische delegatie bestond uit twee onderzoekers, twee social workers, een ervaringsdeskundige en een afgevaardigde van de lokale gemeente van Brno. Zij wilden weten van verschillende zorgorganisaties in Nederland hoe de zorg (en dan met name de gehandicapte zorg) geregeld is in Nederland. Een van de onderzoekers kijkt naar het vraagstuk hoe de zorg en begeleiding van verstandelijk beperkte ouders goed vormgegeven kan worden.

In Tsjechië is de zorg niet zo georganiseerd zoals hier in Nederland. De begeleiding en zorg voor mensen met een beperking is anders vormgegeven en vanuit een andere visie georganiseerd. Veel wordt vanuit de overheid en gemeentes geregeld. Een groot verschil zoals wij het hier in Nederland geregeld hebben. En begeleiding vanuit de systemische gezinscoaching komt daar helemaal niet voor. 

Ik kreeg vragen zoals: welke criteria voor begeleiding wij gebruiken, wat voor opleiding je moet hebben, hoe groot je team is? Ik merkte verwondering en ook nieuwsgierigheid bij de Tsjechen. Hoe mooi en fijn is het om deze kennis en ervaring die we als Amerpoort in huis hebben te delen en super om te doen. 

Over de auteur

Nanda Akkerman is ambulant gezinscoach in Amersfoort​.

Tsjechie-full.jpg