Een andere manier van werken

Blog van Paul Willems

Wat wordt er in deze tijd veel werk verzet door medewerkers van Amerpoort, in de zorg en bij de ondersteunende diensten. Onder omstandigheden die voor ons allemaal nieuw en spannend zijn. Ik heb veel waardering en respect voor jullie inzet.

Deze crisissituatie vraagt om een andere manier van samenwerken, met een andere structuur en andere besluitvormingsprocessen. Dat is wennen voor ons allemaal. We moeten sneller schakelen en daardoor kunnen we niet - zoals gebruikelijk - veel mensen raadplegen.

Goede samenwerking

Alleen samen krijgen we binnen Amerpoort corona onder controle.

Ik merk dat de samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen Amerpoort goed verloopt. Dat geldt voor wonen en dagbesteding, zorg en ondersteuning, het gezondheidscentrum, managers en gedragskundigen.

En om collega’s in de zorg te ondersteunen in deze crisisperiode pakken de Serviceorganisatie, Expertisecentrum, Concern Control, Communicatie en Management zaken snel op.

Ik ben ook blij met de goede samenwerking tussen Sherpa en Amerpoort. Samen kunnen we efficiënter werken, leren we van elkaar en richten we isolatielocaties in. Ook de Centrale Cliënten- en verwantenraad en de Ondernemingsraad zijn nauw betrokken en denken mee.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ik hoor dat veel medewerkers ongerust zijn over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op het moment dat zij moeten zorgen voor cliënten die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus. Het is goed om te weten dat Amerpoort over voldoende PBM beschikt om te werken volgens de richtlijnen van het RIVM voor zorg buiten het ziekenhuis. Ook voor de ingerichte isolatielocaties zijn PBM beschikbaar.

Om ervoor te zorgen dat we genoeg PBM houden voor de medewerkers in de zorg hebben we veel contact met de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU), Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Zij brengen de behoefte aan PBM in de gehandicaptenzorg op allerlei manieren onder de aandacht bij de regering.

Dilemma’s

Ik realiseer me dat medewerkers in de zorg voor grote dilemma’s staan.

Geregeld krijg ik signalen van medewerkers en verwanten die bang zijn om besmet te worden of om anderen te besmetten. Ik begrijp deze zorgen. Voor zover mogelijk volgen we de algemene richtlijnen van het RIVM. Als dat niet mogelijk is voor onze cliënten volgen we de richtlijnen die gelden voor onze sector, zoals de bezoekregeling voor de gehandicaptenzorg.

Informatie over besmettingen

Op het moment dat ik deze blog schrijf zijn er clienten en medewerkers die positief getest zijn. Ik hoop dat ze snel herstellen. Wanneer duidelijk is dat een cliënt of medewerker besmet is, informeren we direct de medewerkers en de verwanten van de cliënten op de groep.

We volgen in het crisisteam dagelijks de verzuimmeldingen van medewerkers. Hoewel het verzuim hoger is dan normaal, zien we gelukkig dat ook veel medewerkers weer beter zijn en weer aan de slag kunnen.

Ook in deze tijden blijven we werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Paul Willems,
bestuurder