WerktZo

De jobcoaches van WerktZo begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar dagbesteding of een betaalde baan bij bedrijven en instellingen.

WerktZo

WerktZo maakt de perfecte match tussen bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. WerktZo is voor hen dé bemiddelaar naar werk. Omdat we uitgaan van hun talent en niet van eventuele belemmeringen.

Zoek jij een werkplek?

Het is leuk om samen met collega’s in een bedrijf te werken. Heb je die ambitie? Kom dan eens praten bij WerktZo. Dan gaan we samen op zoek naar jouw talenten en mogelijkheden. Kijk bij WerktZo voor cliënten.

Werkgevers die het verschil maken

Bent u een werkgever die verder kijkt? Bent u op zoek naar medewerkers die een verrijking voor uw bedrijf kunnen zijn? De jobcoaches van WerktZo bemiddelen en begeleiden het talent dat u zoekt. Kijk bij WerktZo voor werkgevers.

Voor wie is WerktZo?

WerktZo biedt jobcoaching en werkervaringtrajecten aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis, gedragsproblemen of verslaving. Ook mensen die door ziekte, handicap en/of sociale omstandigheden een forse afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen door WerktZo op weg worden geholpen. De jobcoach onderzoekt de mogelijkheden en wensen van de cliënt en zorgt voor de juiste match tussen cliënt en werkgever. Kijk bij WerktZo voor verwijzers.

Hoe werken wij?

De jobcoaches van WerktZo begeleiden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een passend werk. Ze hanteren daarbij een stapsgewijze aanpak. Kijk bij de jobcoaches van WerktZo.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Valentina Paric
Telefoon: 06-57 49 59 70 of 035-647 55 55
E-mail: werktzo@amerpoort.nl
Of vul gelijk het Aanmeldformulier WerktZo in.

Volg WerktZo op social media
Like ons op Facebook en volg ons op Twitter (@werktzo) en  Instagram

Beoordeling blikopwerk.nl voor WerktZo:
https://www.blikopwerk.nl/zoeken/amerpoort-werktzo

amerpoort-werktzo.png

Cliënten

Zoek jij een werkplek?

Het is leuk om samen met collega’s in een bedrijf te werken. Heb je die ambitie? Kom dan eens praten bij WerktZo. Dan gaan we samen op zoek naar jouw talenten en mogelijkheden.

Wat is er mogelijk?

De jobcoaches van WerktZo helpen je bij het vinden van passend werk. Soms hoort daar ook een opleiding bij. Bijvoorbeeld 1 dag per week. Daar kunnen we dan samen naar op zoek. Maar het meeste leer je op je werkplek, door het gewoon te doen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Werken bij een bedrijf
 2. Werken als vrijwilliger
 3. Eerst ervaring opdoen en dan een baan

Wat doen wij voor jou?

De jobcoach helpt je bij het vinden van een leuke werkplek. Wat zijn jouw wensen? Waar ben je goed in? En bij welk bedrijf kun je dan het beste terecht? Dat zoeken we samen uit.
De jobcoach helpt je ook om een goede werknemer te zijn. We blijven je volgen en ondersteunen als het nodig is. We helpen je bijvoorbeeld bij:

 • Het sollicitatiegesprek
 • Het inwerken
 • Tijdens werkbesprekingen

Wat heb je nodig?

 • Een indicatie Dagbesteding (WMO of WLZ)
 • Of ondersteuning van het UWV of de gemeente

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Valentina Paric
Telefoon: 06-57 49 59 70 of 035-647 55 55
E-mail: werktzo@amerpoort.nl
Of vul gelijk het Aanmeldformulier WerktZo in.

Loopbaancoach

Download hier de folder of neem contact op met WerktZo!

Werkgevers

Maakt u het verschil?

In steeds meer bedrijven werken mensen die moeilijk aan een baan konden komen. Door politieke en economische ontwikkelingen moeten meer mensen (betaald) aan het werk en is het voor bedrijven interessant om hen een werkplek te bieden. Niet alleen sociaal, maar ook financieel. De ervaring leert dat veel mensen met een verstandelijke beperking enthousiaste medewerkers zijn die gemotiveerd hun werk doen en andere werknemers inspireren.

Social return

Steeds meer opdrachtgevers verwachten dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het op deze manier realiseren van social return is waardevol voor de concurrentiepositie van uw bedrijf én voor de nieuwe medewerkers die u hiermee een kans biedt. Het Sociaal Akkoord stelt dat er de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever moeten worden geplaatst. Door loondispensatie wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om deze mensen in dienst te nemen. Terwijl uw werknemers gewoon het wettelijk minimum loon verdienen.

Maatwerk

Maar: de begeleiding van mensen met een beperking is een vak apart. Een vak dat WerktZo als geen ander verstaat. Ieder traject wordt samen vormgegeven, toegesneden op de mogelijkheden van de individuele werknemer en uw wensen en behoeften. Maatwerk en zorgvuldigheid in de beginfase zijn bepalend voor het slagen van het traject. Daarom wordt hieraan bij WerktZo veel aandacht besteed. Zo vinden we al jaren voor ieder bedrijf en voor iedere werknemer de juiste match. En ook als die match er eenmaal is, houden we contact: in het begin intensief, later eens in de 2 á 3 weken, en op verzoek van het bedrijf of de werknemer.

Overzicht van functies in bedrijven waar mensen met een verstandelijke beperking zich kunnen ontwikkelen

Zo werkt het

Om voor bemiddeling door WerktZo in aanmerking te komen, hebben werknemers een indicatie WMO, WLZ, UWV of van de gemeente nodig. Bij WerktZo kunnen ze u daarover alles vertellen. Bij het toeleiden naar een baan werken we nauw samen met het netwerk van de werknemer, met scholen en organisaties als UWV, MEE, Vilans, UW Werken Werkt, Werkgevers Service Punt etc.

WerktZo is in het bezit in het Keurmerk Blik op Werk en lid van OVAL.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Valentina Paric
Telefoon: 06-57 49 59 70 of 035-647 55 55
E-mail: werktzo@amerpoort.nl
Of vul gelijk het Aanmeldformulier WerktZo in.

 

Verwijzers

Voor wie is WerktZo?

WerkZo biedt jobcoaching en werkervaringtrajecten aan mensen met:

 • een verstandelijke beperking
 • een psychische stoornis
 • een verslaving
 • gedragsproblemen
 • of een combinatie daarvan

Cliënten worden begeleid naar een (betaalde) baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. De jobcoach onderzoekt de mogelijkheden en wensen van de cliënt en zorgt voor de juiste match tussen cliënt en werkgever. Daarbij is niet alleen een passende activiteit van belang, maar ook de werksfeer en omgeving. De jobcoach begeleidt de cliënt ook tijdens het kennismakingsgesprek, het inwerken en werkbesprekingen. De coach is de verbindende schakel tussen de werknemer en het bedrijf. Het streven is daarbij altijd om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten werken.

Overzicht van functies in bedrijven waar mensen met een verstandelijke beperking zich kunnen ontwikkelen.

Participatieladder

Meedoen en erbij horen is het credo in de nieuwe Participatiewet. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Uitgangspunt is dat iedereen doet wat in zijn of haar macht ligt om zo hoog mogelijk te komen op de Participatieladder. Bij WerktZo zien we zinnig werk – al dan niet betaald - als een belangrijk middel om het bestaan van mensen te verrijken.

WerktZo slaagt erin mensen die vastlopen of uitvallen in het arbeidsproces en die elders slecht kunnen worden bemiddeld, te plaatsen in bedrijven of instellingen. WerktZo is daarmee een aantrekkelijke partner voor alle gemeenten in de provincie Utrecht en het Gooi.

Meer informatie en aanmelden  

Cliënten kunnen bij WerktZo worden aangemeld door het UWV, MEE, gemeenten en andere zorgorganisaties of bedrijven voor jobcoaching door gelijk het Aanmeldformulier WerktZo in te vullen.

Meer informatie? Neem contact op met Valentina Paric
Telefoon: 06-57 49 59 70 of 035-647 55 55
E-mail: werktzo@amerpoort.nl
www.werktzo.org

Volg WerktZo op social media
Like ons op Facebook en volg ons op Twitter (@werktzo) en  Instagram

Links

 

Jobcoaches

Hoe werken wij?

De jobcoaches van WerktZo begeleiden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een passend werk. Ze hanteren daarbij een stapsgewijze aanpak.

Een kandidaat doorloopt eerst een grondige intakeprocedure. Zo wordt nauwkeurig in kaart gebracht welke competenties, interesses, mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsbehoefte de kandidaat heeft.

Samenwerking met instanties

Vervolgens zoekt de jobcoach een werkplek die past bij de mogelijkheden en de wensen van de kandidaat. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de aard van de werkzaamheden, mogelijkheden om verder te ontwikkelen en bijvoorbeeld de sfeer op de werkplek. Bij het toeleiden naar werk wordt nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt en alle relevante instanties.

Inzet van jobcoach maakt het verschil

De jobcoach begeleidt de kandidaat tijdens het kennismakingsgesprek, bij de inwerkperiode, tijdens werkoverleggen en op momenten dat het bedrijf of de cliënt daar behoefte aan heeft. Het is daarbij de bedoeling dat de cliënt uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk zijn werk doet. Inzet van de jobcoaches tijdens dit proces vergroot het gevoel van veiligheid bij cliënten. Zo ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen.

Een aantal jobcoaches stelt zich voor

Jolanda Baars:
“In dit werk heb je met veel disciplines te maken. Je werkt samen met het netwerk van de cliënt om samen tot een succes te komen. Het is veelzijdig werk, elke dag is anders. Dat is wat mij er zo in aantrekt. De verdieping in het werk, het meewerken op de werkvloer en het begeleiden na plaatsing geven mij veel voldoening. Ik vind het mooi dat ik als coach een steentje kan bijdragen en ze kan stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Telkens weer samen zoeken naar oplossingen, zodat de situatie werkbaar blijft.”

Babette Pas:
“Het is iedere keer weer een uitdaging om een goede match te maken. Als dat lukt, geeft me dat veel energie en plezier in m’n werk. Het is heel belangrijk om goed te luisteren naar de cliënt. Niet oordelen, maar denken in mogelijkheden. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Een goede werkplek geeft een cliënt toekomst. Er wordt een beroep gedaan op waar je goed in bent en daar krijg je waardering voor. Daardoor durven zij vaak net dat stapje extra te zetten, zodat ze zichzelf overtreffen en trots durven zijn.”

Cees Wieman:
“Contact met cliënten met een licht verstandelijke beperking is niet alleen leuk, je leert er zelf ook veel van. Ik vind het belangrijk om verbinding te maken met de cliënt. Alleen dan kun je als jobcoach het verschil maken tussen een baan houden of verliezen. Zo ben ik iedere dag bezig om zoveel mogelijk uit de cliënt en de werkgever te halen.”

Ervaringen

Wiebe is helemaal op zijn plek bij P&O

Wiebes collega’s van Amerpoort gaan lachend met hem op de foto. “Wiebe en zijn harem,” grapt één van de dames. Wiebe Vernooy is op het Servicepunt P&O van Amerpoort namelijk de enige man tussen allemaal vrouwen. 

Dat is niet het enige waarin Wiebe uniek is op de afdeling. Hij is ook de eerste van een groep mensen die via WerktZo bij Amerpoort werkt. Amerpoort wil uiteindelijk plek bieden aan tien mensen die moeilijk een betaalde baan kunnen vinden. WerktZo, onderdeel van Amerpoort, biedt jobcoaching aan mensen die door hun beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Die afstand tot de arbeidsmarkt hebben Wiebe en zijn jobcoach Corry Berghuis vaak ervaren. Corry: “We zijn in totaal bijna drie jaar bezig geweest. Telkens moest ik weer vertellen dat jij het niet was geworden.” Wiebe: “Het is lastig om erachter te komen waar het nou aan ligt. Hebben ze misschien geen tijd om me in te werken?”

Christina werkt in het Grand café van Ingelanden

Stralend schuift ze achter de toonbank. “Hier maak ik broodjes, salades en soep. Ik heb het hartstikke naar m’n zin. De sfeer is leuk, iedereen begroet me. Daardoor hoor ik er helemaal bij.” Christina heeft via WerktZo een werkplek gevonden in het grand café van Ingelanden, een wooncentrum voor ouderen in Utrecht. In het grand café komen bewoners, bezoekers en medewerkers voor een kop koffie of de lunch. Christina werkt er al twee jaar. Drie dagen in de week helpt ze met het klaarmaken van de gerechten, het bijvullen van de toonbank, het maken van bestellingen en als caissière. Tussendoor voorziet ze bovendien de vergaderzalen van koffie en thee.

Zelfvertrouwen

Sandra Kuipers is regiomanager bij Ingelanden. Zij vindt dat Christina een waardevolle bijdrage levert aan de organisatie. “Christina hoort er helemaal bij. Ze is bij alle feesten en partijen, schuift aan bij het kerstdiner en heeft leuk contact met zowel de bewoners als onze medewerkers. Christina is in de twee jaar dat ze hier werkt enorm gegroeid. Ze heeft zelfvertrouwen gekregen en je ziet dat dat haar goed doet.”

Christina: “Ik heb hiervoor heel lang niet gewerkt. Maar de hele dag thuis zitten vind ik maar niks. Daarom ben ik blij dat WerktZo deze plek voor mij heeft gevonden. In het begin was het wel even wennen. Toen was ik nog een beetje stil. Maar nu weet ik hoe alles werkt en wat mijn taken zijn.”

Trots

Jobcoach Jolanda Baars: “Ik kom een paar keer per week naar Ingelanden om het werk met Christina te bespreken. Als er vragen of problemen zijn, kan ze op mij terugvallen. Soms spelen er bijvoorbeeld thuis dingen waardoor ze op een andere dag wil werken. Dat regel ik dan voor haar. En als er vragen over het werk zijn, zoeken we samen iemand van Ingelanden die antwoord kan geven. Ik vind dat het werk Christina veel heeft gebracht. Ze mag trots zijn op wat ze hier allemaal doet.”

Meerwaarde

Bij Ingelanden is in totaal plek voor zo’n 10 cliënten. Zij werken er op basis van dagbesteding. Sandra: “Deze medewerkers hebben absoluut een meerwaarde voor de organisatie. We zouden ze echt missen als ze er niet zouden zijn. En aan de andere kant biedt dit hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Werk dat ertoe doet heeft zo een meerwaarde voor beide partijen. Ingelanden is onderdeel van AxionContinu en door onze goede ervaringen, wordt er nu gekeken of we op meer van onze locaties op deze manier aan de slag kunnen. Ik zou dat heel mooi vinden.”

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau