Namen noemen

NamenNoemen 2021 is vanwege corona alleen voor cliënten van Amerpoort en hun begeleider die zich hebben opgegeven en een toegangskaart hebben ontvangen.

Namen Noemen 2021 was alleen voor cliënten van Amerpoort en hun begeleiders.

In 2020 was Namen Noemen alleen 'online'. We lieten in een speciale film zien dat we het leven vieren en de mensen die er niet meer zijn herinneren. Dat deden we door hun namen te noemen door middel van rituelen en symbolen. Iemand is immers pas vergeten als we zijn of haar niet naam niet meer noemen, als we zijn of haar verhaal niet vertellen.