Namen noemen

Op vrijdag 3 november organiseren we weer Namen Noemen, toegankelijk voor maximaal 1000 bezoekers: in de eerste plaats voor cliënten en hun begeleiders.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau