Zelfstandig wonen met begeleiding

Cliënten die hun leven met minimale ondersteuning invulling kunnen en willen geven, worden door Amerpoort begeleid in hun groei naar zelfstandigheid.

n de doelgroep cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB+) leeft vaak de behoefte een leven te leiden zoals zij dat kennen van hun vrienden en familie: een eigen huis, een baan, eigen keuzes maken. Amerpoort voorziet hierin ruimschoots. Ook als er sprake is van bijkomende problematiek.

De cliënten wonen veelal in een huis of appartement waar begeleiding op afspraak geboden wordt. Het doel voor deze cliënten is zo zelfstandig mogelijk te leven. Daar waar knelpunten zijn biedt Amerpoort ondersteuning.