Wooninitiatieven in ontwikkeling

Stand van zaken oktober 2022.

Huis Mandala (Nieuwegein)

Huis Mandala is een (particulier) ouderinitiatief in Nieuwegein. In samenwerking met Jutphaas Wonen wil een groep ouders een woonvorm realiseren voor 18 jongeren met een verstandelijke beperking in Nieuwegein. Onlangs ondertekende het bestuur een intentieovereenkomst met de Gemeente Nieuwegein en de woningcorporatie Juthaas. Eerder dit jaar ondertekende Amerpoort ook een intentieovereenkomst met dit nieuwe initiatief wat hopelijk kan neerstrijken in de wijk Vreeswijk. 

De voorbereidingen zijn in volle gang, mocht u contact willen met dit initiatief? U kunt via de site van Huis Mandala met het bestuur in contact komen. Vragen kunt u ook stellen aan Alfons Klarenbeek, coördinator (particuliere) ouderinitiatieven Amerpoort. 

 

BaarnHuis (Baarn)

In januari 2021 heeft de gemeenteraad van Baarn unaniem besloten een perceel in Baarn in beschikbaar te stellen voor het BaarnHuis. Al vele jaren zoekt het Baarnhuis naar een geschikte locatie. Zie ook www.baarnhuis.nl

Het Baarnhuis telt 16 appartementen voor jongeren / jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Er zullen ook gemeenschappelijke ruimtes worden gerealiseerd. De komende jaren zal gewerkt worden aan het invullen van de ambities. Er zijn nog appartementen beschikbaar en meer informatie (waaronder het projectplan en bewonersprofiel) kunt u opvragen bij de initiatiefnemers: Bart Sonnenberg: b.d.sonnenberg@gmail.com of Gill Pinchetti:  gill.pinchetti@baarnhuis.nl of Stichtingbaarnhuis@gmail.com

Op 15 februari 2021 ondertekende het bestuur van het BaarnHuis en Amerpoort een intentieovereenkomst waarin partijen de wens uitspreken de samenwerking vast te leggen.


Woongroep Kanjerhof (Hilversum e.o)

Op 21 april 2021 tekende het bestuur van woongroep Kanjerhof een intentieovereenkomst met Amerpoort. Beide organisaties spreken daarmee de intentie uit om samen te werken, zij hebben de voorwaarden daarvoor vastgelegd.

Woongroep Kanjerhof is opgericht door een groep ouders uit Hilversum en directe omgeving en wil een woonvorm zijn voor 16 jongeren met een verstandelijke beperking. Op dit moment wordt in Hilversum of directe omgeving gezocht naar mogelijkheden om de woonvorm fysiek te realiseren. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met een woningcorporatie uit Hilversum. Via de website van Woongroep Kanjerhof kunt u nader kennismaken met de woonvorm in oprichting en eventueel uw belangstelling kenbaar maken.

www.woongroepkanjerhof.nl

 

De Droom van Schalkwijk (gemeente Houten)

Aan de rand van het dorp Schalkwijk (Utrecht) zal de Droom van Schalkwijk zich vestigen. In dit bijzondere wooninitiatief is plaats voor 24 bewoners met een verstandelijke beperking. Ook zal op deze locatie dagbesteding worden geboden en is het plan om een familiehuis toe voegen aan dit mooie concept. Op 9 maart 2021 heeft het bestuur van de Droom van Schalkwijk de intentieovereenkomst met Amerpoort ondertekend. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies hard aan de slag. Inmiddels zijn er 24 potentiele kandidaat-bewoner. Amerpoort zal de Droom van Schalkwijk adviseren tijdens de selectie van de bewoners. Alle bewoners zullen gebruik maken van een studio met individueel sanitair. In totaal zullen drie huiskamer gerealiseerd worden. Voor meer informatie: www.dedroomvanschalkwijk.nl

 

Woondroom Leusden (Leusden)

 In het najaar van 2021 heeft Woondroom Leusden een intentieovereenkomst met Amerpoort ondertekend. In samenwerking met de gemeente en de plaatselijk wooncorporatie, woonstichting Leusden wordt hard gewerkt aan een nieuw gebouw waar de jongeren zullen gaan wonen. De intake gesprekken worden, aan de hand van het bewonersprofiel gevoerd in het voorjaar van 2022. Parc. Spelderholt (Beekbergen) en Amerpoort werken daarin samen. Binnen de Woondroom Leusden zal plaats zijn voor 16 bewoners met een beperking die gebruik maken van een eigen volwaardig appartement en enkele gemeenschappelijke voorzieningen. Zie ook www.woondroomleusden.nl
 

WISjH (Hilversum)

Amerpoort en woningcorporatie Dudok Wonen hebben enkele jaren geleden een intentieovereenkomst ondertekend waarin opgenomen is dat in de locatie Zuiderheide (Hilversum Nieuw Zuid) een wooninitiatief kan worden gerealiseerd. Een groep ouders van jongeren met een verstandelijke / lichamelijke beperking heeft daarop ”ingeschreven”. De woonvorm is geschikt voor jongeren met een verstandelijke beperking. Nadat een eerste ontwikkeling (2017-2020) onvoldoende mogelijkheden bood hebben beide partijen opnieuw een intentieovereenkomst ondertekend (eind 2020).

De woonvorm maakt misschien dus onderdeel uit van een gebouwencomplex op het huidige, en inmiddels vernieuwde Zuiderheide te Hilversum. Zie ook: nieuwzuidhilversum.nl. Verdere informatie en bewonersprofiel zijn beschikbaar. Het mailadres van de secretaris van de Woongroep die de naam WISjH draagt is:  Mathijs Smit mjsmit@kpnmail.nl. Zie ook www.wisjh.nl. Op 10 augustus 2016 hebben Stichting WISjH en Amerpoort een intentie tot samenwerking ondertekend.

Speciale jongeren krijgen woonruimte in middengebied
Er komt een moment waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te wonen. Maar dat lukt niet zomaar voor iedereen, zoals voor jongeren met een beperking. Stichting WISjH en Dudok Wonen vonden voor hen een passende woonvorm in het toekomstige middengebied van Nieuw Zuid.

WISjH staat voor WoonInitiatief Speciale jongeren Hilversum. Mathijs Smit is bestuurslid van de stichting en vader van de 21-jarige Tiemen. Hij hoopt dat Tiemen en de andere jongeren over een paar jaar zelfstandig kunnen gaan wonen in de appartementen die de stichting gaat huren. “Onze jongeren hebben voldoende vaardigheden waarmee ze goed in de maatschappij kunnen functioneren. Tegelijkertijd hebben ze net wat meer ondersteuning nodig, zoals zorg en begeleiding. Dan is het handig wanneer ze als kleinschalige groep bij elkaar wonen. In Nieuw Zuid kunnen ze allerlei taken vervullen, zoals ouderen helpen, werken in het Grand Café en de groenvoorziening. Het is mooi om te zien dat Dudok Wonen daar net zo over denkt.”

Appartementen in het middengebied
Dudok Wonen ziet in WISjH een betrouwbare partij om gezamenlijk invulling te geven aan de ambitie om van Nieuw Zuid een duurzame en fijne wijk te maken. Via een huurovereenkomst worden straks 18 tot 20 appartementen in het middengebied verhuurd aan WISjH. Zorgverlener Amerpoort en WISjH leggen op een later moment de exacte invulling van zorg met elkaar vast. Robert Jan Sliep, directeur Woonbedrijf van Dudok Wonen, benadrukt dat het om reguliere sociale huurwoningen gaat: “We gaan dus geen zorgappartementen bouwen. De woningen die worden toegewezen aan WISjH zijn normale huurwoningen en voorzieningen zoals een eigen badkamer en keuken. Met Nieuw Zuid willen we echt iets speciaals maken en daar horen deze nieuwe bewoners gewoon bij.”
Meer informatie: wisjh.nl.

 

Overige initiatieven in ontwikkeling.

Amerpoort is daarnaast in gesprek met enkele nieuwe initiatieven in de regio. Dat zijn initiatieven in Nieuwegein, Hilversum, Bussum en Almere. De samenwerking wordt op dit moment opgestart of onderzocht. Voor meer informatie kunt u bellen met Alfons Klarenbeek. Tel: 06-53690522

Algemene informatie:

U kunt ook voor algemene informatie over particuliere (ouder) initiatieven terecht bij Alfons Klarenbeek. Hij ondersteunt initiatieven in de voorbereidingen. De ondersteuning is vanzelfsprekend op maat en wordt in beginsel kosteloos aangeboden. De ondersteuning kan bestaan uit; inhoudelijke, bouwkundige, financiële- en projectmatige aspecten van het initiatief. Ook advisering op het gebied van ICT kan door Amerpoort worden verzorgd. In de regio zijn inmiddels mooie voorbeelden van gerealiseerde ouderinitiatieven.

Logo PI alle locaties.jpg

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau