Wooninitiatieven in ontwikkeling

Stand van zaken juli 2021.

WISjH (Hilversum)

Amerpoort en woningcorporatie Dudok Wonen hebben enkele jaren geleden een intentieovereenkomst ondertekend waarin opgenomen is dat in de locatie Zuiderheide (Hilversum Nieuw Zuid) een wooninitiatief kan worden gerealiseerd. Een groep ouders van jongeren met een verstandelijke / lichamelijke beperking heeft daarop ”ingeschreven”. De woonvorm is geschikt voor jongeren met een verstandelijke beperking. Nadat een eerste ontwikkeling (2017-2020) onvoldoende mogelijkheden bood hebben beide partijen opnieuw een intentieovereenkomst ondertekend (eind 2020).

De woonvorm maakt misschien dus onderdeel uit van een gebouwencomplex op het huidige, en inmiddels vernieuwde Zuiderheide te Hilversum. Zie ook: nieuwzuidhilversum.nl. Verdere informatie en bewonersprofiel zijn beschikbaar. Het mailadres van de secretaris van de Woongroep die de naam WISjH draagt is:  Mathijs Smit mjsmit@kpnmail.nl. Zie ook www.wisjh.nl. Op 10 augustus 2016 hebben Stichting WISjH en Amerpoort een intentie tot samenwerking ondertekend.

Speciale jongeren krijgen woonruimte in middengebied
Er komt een moment waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te wonen. Maar dat lukt niet zomaar voor iedereen, zoals voor jongeren met een beperking. Stichting WISjH en Dudok Wonen vonden voor hen een passende woonvorm in het toekomstige middengebied van Nieuw Zuid.

WISjH staat voor WoonInitiatief Speciale jongeren Hilversum. Mathijs Smit is bestuurslid van de stichting en vader van de 21-jarige Tiemen. Hij hoopt dat Tiemen en de andere jongeren over een paar jaar zelfstandig kunnen gaan wonen in de appartementen die de stichting gaat huren. “Onze jongeren hebben voldoende vaardigheden waarmee ze goed in de maatschappij kunnen functioneren. Tegelijkertijd hebben ze net wat meer ondersteuning nodig, zoals zorg en begeleiding. Dan is het handig wanneer ze als kleinschalige groep bij elkaar wonen. In Nieuw Zuid kunnen ze allerlei taken vervullen, zoals ouderen helpen, werken in het Grand Café en de groenvoorziening. Het is mooi om te zien dat Dudok Wonen daar net zo over denkt.”

Appartementen in het middengebied
Dudok Wonen ziet in WISjH een betrouwbare partij om gezamenlijk invulling te geven aan de ambitie om van Nieuw Zuid een duurzame en fijne wijk te maken. Via een huurovereenkomst worden straks 18 tot 20 appartementen in het middengebied verhuurd aan WISjH. Zorgverlener Amerpoort en WISjH leggen op een later moment de exacte invulling van zorg met elkaar vast. Robert Jan Sliep, directeur Woonbedrijf van Dudok Wonen, benadrukt dat het om reguliere sociale huurwoningen gaat: “We gaan dus geen zorgappartementen bouwen. De woningen die worden toegewezen aan WISjH zijn normale huurwoningen en voorzieningen zoals een eigen badkamer en keuken. Met Nieuw Zuid willen we echt iets speciaals maken en daar horen deze nieuwe bewoners gewoon bij.”
Meer informatie: wisjh.nl.
 

De Iris (Vianen) start voorjaar 2022

Stichting De Iris, gevormd door ouders met een kind met een verstandelijke beperking in Vianen en omstreken, streven naar een woonvorm voor 16 bewoners. De stichting is in overleg met de plaatselijke woningcorporatie, Lekstede. De bouw is inmiddels (voorjaar 2021) gestart. De Iris heeft een website: www.stichtingdeiris.nl Via deze site kunt u in contact komen met het bestuur en de initiatiefnemers. De Iris heeft gekozen om bij Amerpoort via het PGB de zorg- en dienstverlening af te nemen. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amerpoort en De Iris heeft plaatsgevonden op 2 juni 2021. De beoogde realisatie van de woonvorm is gepland in voorjaar 2022. Amerpoort heeft een actieve rol spelen in de voorbereidingen van dit wooninitiatief. De gedragsdeskundige van Amerpoort heeft inmiddels een huisbezoek gebracht aan alle kandidaten en een advies uitgebracht. Inmiddels heeft Amerpoort ook een advies uitgebracht ten aanzien van de appartementen verdeling. Amerpoort zal direct na de zomer starten met het werven van de teamleider, geïnteresseerden kunnen zich al melden bij a.klarenbeek@amerpoort.nl  In het najaar zal de selectie van de teamleden volgen.

Iris-vianen.jpeg

BaarnHuis. (Baarn)

In januari 2021 heeft de gemeenteraad van Baarn unaniem besloten een perceel in Baarn in beschikbaar te stellen voor het BaarnHuis. Al vele jaren zoekt het Baarnhuis naar een geschikte locatie. Zie ook www.baarnhuis.nl

Het Baarnhuis telt 16 appartementen voor jongeren / jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Er zullen ook gemeenschappelijke ruimtes worden gerealiseerd. De komende jaren zal gewerkt worden aan het invullen van de ambities. Er zijn nog appartementen beschikbaar en meer informatie (waaronder het projectplan en bewonersprofiel) kunt u opvragen bij de initiatiefnemers: Bart Sonnenberg: b.d.sonnenberg@gmail.com of

Gill Pinchetti:  gill.pinchetti@baarnhuis.nl of Stichtingbaarnhuis@gmail.com

Op 15 februari 2021 ondertekende het bestuur van het BaarnHuis en Amerpoort een intentieovereenkomst waarin partijen de wens uitspreken de samenwerking vast te leggen.

 

PinaHuis  (Almere)

In Almere, de wijk Oosterwold  https://maakoosterwold.nl/ zal de komende jaren het Pinahuis worden ontwikkeld. Het Pinahuis is een woonvorm voor 12 jongeren met een verstandelijke beperking en maakt deel uit van Volder Staete.  https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=48974 Op dezelfde groene locatie zal ook een woonvorm voor ouderen worden ontwikkeld waardoor een interessante samenwerking kan ontstaan. Het Pinahuis zal worden gerealiseerd door Hans en Marre Taal uit Hilversum, zij hebben een dochter die in het Pinahuis gaat wonen. Amerpoort en het Pinahuis hebben op 11 febr. 2021 een intentieovereenkomst ondertekend. Een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen is in voorbereiding. Op deze bijzondere locatie zal ook een woonvorm voor ouderen worden gerealiseerd, de zorg wordt daar geboden door Amado zorg. Een theehuis, waar ook dagbesteding wordt geboden maakt het geheel compleet. Naar verwachting worden beide woonvormen opgeleverd in het tweede deel van 2022.

Zie ook: https://www.stichtingpinahuis.nl en mail: info@stichtingpinahuis.nl

 

Woongroep Kanjerhof (Hilversum e.o)

Op 21 april 2021 tekende het bestuur van woongroep Kanjerhof een intentieovereenkomst met Amerpoort. Beide organisaties spreken daarmee de intentie uit om samen te werken, zij hebben de voorwaarden daarvoor vastgelegd.

Woongroep Kanjerhof is opgericht door een groep ouders uit Hilversum en directe omgeving en wil een woonvorm zijn voor 16 jongeren met een verstandelijke beperking. Op dit moment wordt in Hilversum of directe omgeving gezocht naar mogelijkheden om de woonvorm fysiek te realiseren. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met een woningcorporatie uit Hilversum. Via de website van Woongroep Kanjerhof kunt u nader kennismaken met de woonvorm in oprichting en eventueel uw belangstelling kenbaar maken.

www.woongroepkanjerhof.nl

 

De Droom van Schalkwijk (gemeente Houten)

Aan de rand van het dorp Schalkwijk (Utrecht) zal de Droom van Schalkwijk zich vestigen. In dit bijzondere wooninitiatief is plaats voor 24 bewoners met een verstandelijke beperking. Ook zal op deze locatie dagbesteding worden geboden en is het plan om een familiehuis toe voegen aan dit mooie concept. Op 9 maart 2021 heeft het bestuur van de Droom van Schalkwijk de intentieovereenkomst met Amerpoort ondertekend. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies hard aan de slag. Inmiddels zijn er 24 potentiele kandidaat-bewoner. Amerpoort zal de Droom van Schalkwijk adviseren tijdens de selectie van de bewoners. Alle bewoners zullen gebruik maken van een studio met individueel sanitair. In totaal zullen drie huiskamer gerealiseerd worden. Voor meer informatie: www.dedroomvanschalkwijk.nl

 

Overige initiatieven in ontwikkeling.

Amerpoort is daarnaast in gesprek met enkele nieuwe initiatieven in de regio. Dat zijn initiatieven in Nieuwegein, Grens Lage Vuursche / Hilversum, Bussum / Almere en Leusden. De samenwerking wordt op dit moment opgestart of onderzocht. Voor meer informatie kunt u bellen met Alfons Klarenbeek.

Algemene informatie:

U kunt ook voor algemene informatie over particuliere (ouder) initiatieven terecht bij Alfons Klarenbeek. Hij ondersteunt initiatieven in de voorbereidingen. De ondersteuning is vanzelfsprekend op maat en wordt in beginsel kosteloos aangeboden. De ondersteuning kan bestaan uit; inhoudelijke, bouwkundige, financiële- en projectmatige aspecten van het initiatief. Ook advisering op het gebied van ICT kan door Amerpoort worden verzorgd. In de regio zijn inmiddels mooie voorbeelden van gerealiseerde ouderinitiatieven.

Alfons Klarenbeek
Coördinator Particuliere Ouderinitiatieven.
Amerpoort.
Tel 06-53690522
a.klarenbeek@amerpoort.nl

initiatieven in ontwikkeling.jpg