Wonen met specialistische zorg

Amerpoort heeft diverse woningen voor cliënten die specialistische zorg nodig hebben.

Cliënten met gedragsproblemen

Cliënten met gedragsproblemen krijgen behandeling en begeleiding in een aantal woningen op locatie Nieuwenoord in Baarn.

Cliënten met meervoudig complexe beperkingen

Een aantal woningen op locatie Nieuwenoord in Baarn biedt ruimte aan mensen met een ernstig meervoudig complexe beperking. De nadruk ligt op verpleegkundige en verzorgende dienstverlening.

Cliënten met intensieve medische zorgvraag

Op Mariaoordlaan 4 op locatie Nieuwenoord in Baarn krijgen mensen met een verstandelijke beperking (tijdelijke) intensieve medische zorg, zoals revalidatie na een operatie.

Cliënten met kinderen

Mensen met een verstandelijke beperking die één of meer kinderen hebben, geven wij ondersteuning (op basis van 24-uurs begeleiding) in Parkwijk, een nieuwbouwwijk in Leidsche Rijn, Utrecht.