Gezinshuizen

In gezinshuizen combineren we het normale gezinsleven met professionaliteit en vakmanschap.

Kinderen met een verstandelijke beperking die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms voor kortere of langere tijd opgenomen in gewone gezinnen. Dit is een gezinshuis. Juist in dit ‘gewone wonen’ bieden zij ‘bijzondere’ zorg. In deze gezinshuizen worden professionaliteit en vakmanschap gecombineerd met de kleinschalige en beschutte omgeving van het gezinsleven. 

Gezinshuis in woonwijk 

Gezinshuizen liggen meestal midden in de woonwijk en zijn niet van andere woningen te onderscheiden. De bewoners vormen samen een gezin. De ouders van het gezinshuis zijn zelfstandige ondernemers die geselecteerd en ondersteund worden door Gezinshuis.com. Zij zien toe op de bedrijfsvoering, Amerpoort is verantwoordelijk voor de bemiddeling, matching, plaatsing en inhoudelijke zorgverlening. Daarbij zijn de mogelijkheden van de kinderen en ouders leidend. 

Gezinshuizen 

Op dit moment zijn twee gezinshuizen verbonden aan Amerpoort.  Dat zijn: Gezinshuis De Ark en Familie van Woudenberg. De komende jaren is de ambitie dit aanbod uit te breiden. 

Meer weten over een gezinshuis?

Voor meer informatie over gezinshuizen kunt u contact opnemen met het Klantbureau van Amerpoort, 035 647 52 52 of klantbureau@amerpoort.nl en vragen naar Patricia Nederveen.