Onderzoek en diagnostiek

Door een kind te observeren, kunnen we beter bepalen wat er precies aan de hand is.

Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind, willen zij weten wat er precies aan de hand is. Door een kind een langere periode te observeren, kunnen we dat bepalen.

 Aan het eind van het traject krijgen ouders advies over de opvoeding, passende begeleiding, behandeling of schoolkeuze voor hun kind.

Amerpoort heeft observatie- en diagnostiekgroepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Amersfoort, Soest en Nijkerk.