Ondersteuning thuis

Ook thuis kan een kind of jongere met een beperking of een gezin ondersteuning nodig hebben.

Amerpoort biedt thuiszorg in gezinnen met een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking. De hulp bestaat vooral uit lichamelijke verzorging, pedagogische begeleiding en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast worden activiteiten met het kind ondernomen op verzoek van de ouders. De ouders krijgen thuis ondersteuning op de momenten dat zij die het hardst nodig hebben. Meestal aan het eind van de middag, het begin van de avond of de woensdagmiddag. De hulp is vooral bedoeld voor het kind met de beperking. Huishoudelijke taken en de zorg voor broertjes of zusjes valt hier niet onder. 

Meer informatie over gezinscoaching, gezinsbegeleiding, ambulante zorg of thuis ondersteunende zorg leest u op deze pagina.