Logeergezinnen

Goede opvang, verzorging en begeleiding van kinderen en jongeren in enthousiaste en betrokken gezinnen.

Logeergezinnen bieden kortdurende opvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. Anders dan bij de logeerhuizen kunnen wij tijdstip, frequentie en duur van de logeeropvang in onderling overleg regelen.

Kinderen met een beperking vragen vaak speciale verzorging en begeleiding. Ouders willen niet altijd een beroep doen op familie en vrienden. Een logeergezin kan dan uitkomst bieden. Voor de kinderen is het fijn om af en toe uit logeren te gaan, de ouders zijn even ontlast van de dagelijkse zorg.

In de provincie Utrecht hebben wij zo’n 16 logeergezinnen. Minstens 1 van de leden van het logeergezin heeft ervaring in de zorg. Zo zijn goede opvang, verzorging en begeleiding gewaarborgd. Daarnaast zijn enthousiasme en betrokkenheid van het hele gezin belangrijk. Zij hebben voldoende ruimte en tijd om aandacht aan de logé te besteden.

Na aanmelding bespreken ouders samen met een teamleider de verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden. De teamleider zoekt vervolgens een geschikt gezin. Als vraag en aanbod goed bij elkaar passen, volgt een kennismaking en verdere afspraken. De teamleider volgt het verloop, in het begin vrij regelmatig, later op de achtergrond. Beide partijen kunnen altijd een beroep doen op de teamleider.