Early Intervention

Samen met een pedagogisch medewerker op een praktische, ongedwongen manier werken aan de ontwikkeling van uw kind.

Early Intervention is een speciale vorm van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) voor ouders van jonge kinderen (0 - 4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand of beperking. De nadruk ligt op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Een pedagogisch medewerker gaat samen met de ouders op zoek naar de mogelijkheden binnen de beperkingen.

Belangrijk uitgangspunt bij Early Intervention is: hoe kunnen we het kind begeleiden zonder er meteen een project van te maken? Het kind moet in de eerste plaats gewoon kind kunnen zijn en weten dat het gewenst is. Werken aan een veilige relatie tussen ouder en kind is dan ook de eerste stap.

Vervolgens leren de ouders signalen van hun kind op te vangen. Dat gaat op een ongedwongen en natuurlijke manier, bijvoorbeeld met kiekeboe-spelletjes. Daarna werken ouders, kind en pedagogisch medewerker samen aan de ontwikkeling van het kind. Wat kan het kind, wat kan het (nog) niet en welke stapjes kunnen ze zetten?

Hoe vroeger Early Intervention wordt ingezet, hoe beter. Ook heel jonge kinderen geven al signalen af die ouders vaak niet herkennen. Met Early Intervention leren ouders waar ze op moeten letten en hoe ze hun kind kunnen helpen zich verder te ontwikkelen. Hoe eerder zij leren zien waar hun kind zit in de ontwikkeling, hoe makkelijker het is om het uit te dagen een klein stapje verder te gaan.