Thuis Ondersteunende Zorg (TOZ)

Deskundige verzorging en begeleiding van uw kind bij u thuis maken de intensieve momenten van de dag minder zwaar.

Hulp vragen is lastig, zeker als het om hulp in huis gaat. Onze ervaring leert dat het vaak heel nuttig is. Bijna 60 ouders denken er net zo over. Zij komen met hun vragen bij de thuis ondersteunde zorg (TOZ) en krijgen begeleiding op het moment dat ouders dit het hardst nodig hebben.

Amerpoort biedt thuis ondersteunende zorg in gezinnen met een kind met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. De hulp bestaat uit zowel lichamelijke en verpleegkundige verzorging als pedagogische begeleiding. Samen met de ouders werken we aan het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind.

De medewerkers

De medewerkers van de thuis ondersteunde zorg zijn allemaal professioneel geschoold. Zij zijn deskundig op pedagogisch, medisch en verpleegkundig gebied en hebben ervaring met kinderen en jongeren met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking, ontwikkelingsachterstand en/of een autisme spectrum stoornis.

Aanmelden                                                                                                                                                              

Ouders kunnen voor het aanvragen van thuisondersteunende zorg terecht bij de consulenten van Zorgbemiddeling. Nadat de financiering in orde is, verwijst Zorgbemiddeling de vraag door naar de TOZ coördinator. Zij gaat bij ouders langs voor een intakegesprek. Tijdens dit bezoek geven ouders hun wensen en verwachtingen aan en legt de coördinator uit hoe TOZ werkt. Daarna gaat de coördinator op zoek naar een geschikte medewerker. De match is belangrijk, het moet ‘klikken’ met het gezin.