Gezinscoaching

De gezinscoaches van Amerpoort begeleiden gezinnen met ouders met een licht verstandelijke beperking.

Systeemgerichte gezinscoaching

De gezinscoaches van Amerpoort begeleiden gezinnen met ouders met een licht verstandelijke beperking. Soms hebben de kinderen ook een verstandelijke beperking, soms niet. We ondersteunen het gezin. Zodat kinderen veilig opgroeien. En de ouders hun rol als opvoeder goed genoeg kunnen vervullen.

Daarmee bedoelen we dat de kinderen zich ontwikkelen op een manier die past bij hun leeftijd en beperking of problematiek. Ze kunnen groeien, omdat de situatie thuis is verbeterd. De kinderen gaan naar school of dagbesteding en presteren daar voldoende. Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes en een vrijetijdsbesteding. Ze hebben normaal contact met ouders, broertjes, zusjes familieleden en andere volwassenen belangrijk voor hen zijn.

Wat doet een gezinscoach?

De gezinscoach:

  • onderzoekt samen met het gezin waar hun kracht ligt en ondersteunt bij de opvoeding. 
  • ondersteunt om financiële, psychische of relatieproblemen te kunnen aanpakken. Zodat er minder stress in het gezin is. 
  • helpt het gezin om structuur in de dag te ontwikkelen, activiteiten te plannen en organiseren
  • helpt het gezin nieuwe vaardigheden te leren en daarmee te oefenen.
  • maakt kennis met mensen die belangrijk zijn voor het gezin. En helpt de ouders dat sociale netwerk uit te breiden en te onderhouden.
  • Waar dat kan, schakelt de gezinscoach ook andere professionals en vrijwilligers in.

Elk gezin is anders. Daarom neemt de gezinscoach de tijd om het gezin goed te leren kennen en aan te sluiten bij de ouders. De gezinscoach communiceert altijd open en eerlijk, ook als het niet goed gaat. Is er een vermoeden van huiselijk geweld, dan volgt de gezinscoach de meldcode en neemt in overleg met de ouders contact op met Veilig Thuis. 

Hoe lang blijft een gezinscoach betrokken?

De gezinscoach komt regelmatig en langdurig in het gezin, zodat beide partijen een werkrelatie kunnen opbouwen. Maximaal een jaar werkt de gezinscoach maximaal zes uur per week met of voor het gezin. Daarna kan de gezinscoach nog een lange periode betrokken blijven bij het gezin. Zo kan de gezinscoach ondersteunen waar nodig, om de behaalde resultaten en veranderingen vast te houden.  

Erkende werkwijze

Het Nederlands Jeugd Instituut heeft Systeemgericht Gezinscoaching van Amerpoort in 2019 erkend als goed onderbouwd. De methodiek is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

Meer weten? 

  • Bekijk de film over gezinscoaching en samenwerking met de wijkteams:
  • Lees de uitgebreide methodiekbeschrijving van systeemgerichte gezinscoaching.  
  • Amerpoort ondersteunt ook ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen op de woonlocaties Parkwijk (12 gezinnen) en Oudlaan (4 gezinnen) in Utrecht.

Aanmelden

Systeemgerichte gezinscoaching wordt gefinancierd door gemeenten, op basis van de Jeugdwet en de Wmo. 

U kunt gezinnen aanmelden via het Klantbureau van Amerpoort, 035 647 52 52 of klantbureau@amerpoort.nl. De consulent kan ook ondersteunen bij het aanvragen van een beschikking.